Chuỗi sự kiện máy chủ mới
1. Loan Tin Máy Chủ Mới
2. Quà Tặng EXP Mừng Máy Chủ Mới
3. Anh Tài Hội Tụ
4. Đua TOP Đoạt Tên
5. Thăng Cấp 60 Nhận Thưởng
6. Thăng cấp 80 Nhận Thưởng
7. Đại Tiệc Boss
8. Chụp Hình Cùng GM
9. Đua TOP Võ Huân Nhận Thưởng
10. Đua TOP Level Nhận Thưởng
11. Bang Hội Tranh Tài