less.watch();
[Nhiệm vụ] Uỷ Thác Bảo Địa Châu !
Trang Chủ / Nhiệm Vụ / [Nhiệm vụ] Uỷ Thác Bảo Địa Châu !
04/03/2024

NHIỆM VỤ UỶ THÁC BẢO ĐỊA CHÂU

[Cấp 110] Ủy Thác Bảo Địa Châu !!

- Yêu cầu:

+ Cấp độ: 110.

- Nhận NV: 

Địa Bảo Châu Ngọc Quan (Huyền Bột Phái).
Nhiệm vụ tiến hành 01 lần duy nhất / nhân vật.

- Hướng dẫn:

+ Sau khi trò chuyện cùng Địa Bảo Châu Ngọc Quan, đánh bại [Tuyệt Ảnh Đội trưởng Hậu Nghệ][Trưởng lão Văn Huyền] tại Huyền Ảnh Ma Quật để thu thập 02 [Thẻ trao đổi Bảo Địa Châu] giao lại cho Địa Bảo Châu Ngọc Quan để hoàn thành nhiệm vụ. 

- Phần thưởng:

+ 01 Huyễn Ảnh Châu vũ khí (Thông thường).
+ 01 Huyễn Ảnh Châu y phục (Thông thường).
+ 01 Huyễn Ảnh Châu nội giáp (Thông thường).
+ 02 Huyễn Ảnh Châu hộ thủ (Thông thường).
+ 01 Huyễn Ảnh Châu ủng (Thông thường).

 

Nếu các Hiệp Khách có thắc mắc vui lòng liên hệ qua fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc Cổng Hỗ Trợ để được giải đáp nhanh nhất.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.