less.watch();
(Thần Thú) Tiểu Minh Thử
Trang Chủ / Thần Thú / (Thần Thú) Tiểu Minh Thử
06/03/2024

THẦN THÚ TIỂU MINH THỬ

Tiểu Minh Thử thần thú - kỷ niệm vào năm Tý !!!

 Hiệu ứng:

►  Thần Thú Tiểu Minh Thử 

  • Chưa Thăng Thiên: tăng +300% kinh nghiệm, +300% kỹ năng.
  • Thăng Thiên 1 ~ 2: tăng +200% kinh nghiệm, +200% kỹ năng.
  • Thăng Thiên 3: tăng +150% kinh nghiệm, +150% kỹ năng.
  • Thăng Thiên 4: tăng +100% kinh nghiệm, +100% kỹ năng, +100 công kích (quái), +100 phòng thủ (quái).
  • Thăng Thiên 5: tăng +50% kinh nghiệm, +50% kỹ năng, +200 công kích (quái), +200 phòng thủ (quái).

 

Lưu ý: 

- Thần thú không thể tăng cường, tiến hóa, phong ấn.
- Chỉ bảo lưu Thần thú trong Tủ giữ ấm.
- Cần mang Thần thú tại ô Thần thú trên người nhân vật để nhận được hiệu quả

 

Nếu các Hiệp Khách có thắc mắc vui lòng liên hệ qua fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc Cổng Hỗ Trợ để được giải đáp nhanh nhất.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.