less.watch();
Tuyệt học
Trang Chủ / Thần Y / Tuyệt học
01/10/2021Thần Y sở hữu tuyệt học dẫn đầu về debuff, hồi phục và miễn nhiễm

1. Điều kiện khai mở và khởi động lại tuyệt học :

- Để khai mở tuyệt học, yêu cầu điểm Thần lực nhận từ >>(nhiệm vụ chuyển chức nhân vật)<<
- Để khai mở tuyệt học cấp cao của võ học cùng loại, phải mở tuyệt học bậc thấp hơn của võ học cùng loại.
- Để khai mở võ học cấp cao hơn, phải mở võ học bậc thấp hơn liền kề trước đó.
- Khởi động lại võ học theo thứ tự ngược lại : khởi động từ võ học bậc thấp hơn đến bậc cao hơn.

2. Đặc trưng tuyệt học :

- Tính năng debuff :

  • Áp dụng cho luyện cấp và đối kháng.

- Tính năng hồi phục :

  • Áp dụng đồng loạt cho mọi đối tượng, không phân cấp đối kháng.

- Tính năng miễn nhiễm :

  • Áp dụng đồng loạt cho mọi đối tượng, không phân cấp đối kháng.

 

 

 

Yulgang Hiệp Khách