less.watch();
Y Phục của Thích Khách
Trang Chủ / Thích Khách / Y Phục của Thích Khách
26/12/2023

Y PHỤC CỦA THÍCH KHÁCH

Thích khách - lớp nhân vật có hành tung bí ẩn luôn xuất hiện cùng chiếc khăn bịt mặt càng làm tăng thêm sự quyến rũ và hấp dẫn qua từng giai đoạn:

Chính Phái

 

Tà Phái

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.