less.watch();
(Phiên Bản) THỨC TỈNH THẦN THÚ
Trang Chủ / Cập Nhật Mới / (Phiên Bản) THỨC TỈNH THẦN THÚ
10/08/2023

 THÔNG TIN CẬP NHẬT MỚI 

Phiên Bản Mới - Thức tỉnh Thần thú

Ngày cập nhật : 12/03/2020

NỘI DUNG CẬP NHẬT

A. Phiên bản mới - Thần thú mới

1. Thần thú Thượng cổ :

► Tổng quan và Giới thiệu >>(click xem)<<

► Đoạt lại Trứng bị đánh cắp >>(click xem)<<

► Thức tỉnh >>(click xem)<<

► Tăng cường >>(click xem)<<

► Tiến hóa >>(click xem)<<

► Phong ấn - Gửi giữ >>(click xem)<<

2. Chuỗi Sự Kiện mừng Phiên Bản Mới >>(click xem)<<

B. Cập nhật tính năng mới 

1. Tính năng Thiết lập Hiệu ứng (Võ công, Khí công, Xếp hạng Võ huân)

2. Tính năng Hành động nhanh (Chỉ định Mục tiêu, Tấn công mục tiêu)

3. Hiển thị Thông báo thư tín (đặc biệt)

C. Tinh chỉnh 

1. Nhiệm vụ Thăng Thiên 1 (trừ HBQ, ĐHL, MLC, TH) >>(click xem)<<

2. Sử dụng mũi tên (Cung thủ) :

► Mũi tên sử dụng không bị ẩn hiển thị 

3. Chiến trường U Minh Phủ >>(click xem)<<

4. Chiến trường Đại Chiến Hồn >>(click xem)<<

5. Một số cập nhật phụ khác


CHI TIẾT CẬP NHẬT

B. Cập nhật tính năng mới

1. Thiết lập Hiệu ứng :

Trong cửa sổ Thiết lập màn hình -> Tùy chỉnh Hiệu ứng

► Võ công, Khí công

 + Tùy chọn Bật : cho phép hiển thị Hiệu ứng Võ công toàn bộ nhân vật xung quanh người thiết lập

 + Tùy chọn Tắt : cho phép ẩn hiển thị Hiệu ứng Võ công toàn bộ nhân vật xung quanh người thiết lập

 + Tùy chọn Chỉ mình tôi : cho phép chỉ hiển thị hiệu ứng Võ công nhân vật đối mặt trực tiếp với người thiết lập

 Xếp hạng Võ huân

 + Tùy chọn Bật : cho phép nhân vật có xếp hạng Kỳ cao hơn hiển thị Hiệu ứng Xếp hạng của những nhân vật khác thuộc thứ hạng (1~10) trong BXH Kỳ

 + Tùy chọn Tắt : cho phép nhân vật có xếp hạng Kỳ cao hơn ẩn hiển thị Hiệu ứng Xếp hạng của những nhân vật có thứ hạng thấp hơn người thiết lập thuộc thứ hạng (1~10) trong BXH Kỳ

2. Hành động nhanh :

+ Cho phép thao tác Hành động nhanh trong trạng thái tổ đội >>(click xem)<<

3. Thông báo Thư tín (đặc biệt):

  + Bồ câu đưa tin sinh động hơn xuất hiện bên cạnh nhân vật có thư tín mới chưa xem

4.  Khắc phục lỗi rơi Bích Đàn Bảo Hàm khi đánh quái (0326)

5. Một số tinh chỉnh phái sinh khác

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.