less.watch();
(Thần Thú) Phi Mộng
Trang Chủ / Thần Thú / (Thần Thú) Phi Mộng
06/03/2024

THẦN THÚ PHI MỘNG

undefined hình 1

Kỷ niệm năm Sửu, Bò Trắng xuất hiện tại Yulgang Hiệp Khách !!!

 Hiệu ứng:

 Thần thú Phi Mộng 

  • Dưới Thăng Thiên: tăng +125% kinh nghiệm , +125% kỹ năng.
  • Thăng Thiên 1 ~ 2: tăng +50 phòng ngự (quái), +100% kinh nghiệm.
  • Thăng Thiên 3: tăng +75 phòng ngự (quái), +85% kinh nghiệm.
  • Thăng Thiên 4tăng +100 phòng ngự (quái), +85% kinh nghiệm.
  • Thăng Thiên 5tăng +150 phòng ngự (quái), +85% kinh nghiệm.

 

►  Thần thú Phi Mộng (Event)

  • Dưới Thăng Thiên: tăng +125% kinh nghiệm, +125% kỹ năng. 
  • Thăng Thiên 1 ~ 2: tăng +50 phòng ngự (quái), +100% kinh nghiệm.
  • Thăng Thiên 3: tăng +75 phòng ngự (quái), +85% kinh nghiệm.
  • Thăng Thiên 4tăng +100 phòng ngự (quái), +85% kinh nghiệm.
  • Thăng Thiên 5tăng +150 phòng ngự (quái), +85% kinh nghiệm.

 

Lưu ý: 

- Thần thú không thể tăng cường, tiến hóa, phong ấn.
- Chỉ bảo lưu Thần thú trong Tủ giữ ấm.
- Cần mang Thần thú tại ô Thần thú trên người nhân vật để nhận được hiệu quả

 

Nếu các Hiệp Khách có thắc mắc vui lòng liên hệ qua fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc Cổng Hỗ Trợ để được giải đáp nhanh nhất.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.