less.watch();
[Hệ Thống] Trang Bị Bảo Địa Châu
Trang Chủ / Cửa Hàng / [Hệ Thống] Trang Bị Bảo Địa Châu
08/03/2024

Sau bảo trì định kỳ 21/07/2022
hệ thống trang bị Bảo Địa Châu được cập nhật hỗ trợ sức mạnh đối kháng cho nhân vật

SĂN LÙNG BẢO ĐỊA CHÂU

 Giới thiệu:

Bảo Địa Châu có thể săn lùng từ Chiến trường Viêm Long >>(click xem)<<

  • Bảo Địa Châu thu được từ Viêm Long Trận gọi là Trang bị Hỏa Long Châu 
  • Trang bị Hỏa Long Châu có nhiều phẩm chất khác nhau

 
Trang bị Hỏa Long Châu từ Viêm Long Trận là trang bị thông thường

 

Thuộc tính Bảo Địa Châu

Phân loại Phẩm chất Thuộc tính
 Vũ khí   • Thông thường
 • Cao cấp
 • Quý hiếm
  Tăng đối kháng quái (tấn công)
 ♦ Huyền thoại ♦  - Tăng đối kháng quái (tấn công)
 - Tăng sức mạnh nhân vật
   (tấn công)
 Phòng cụ   • Thông thường
 • Cao cấp
 • Quý hiếm
  Tăng đối kháng quái (phòng ngự)
 ♦ Huyền thoại ♦  - Tăng đối kháng quái (phòng ngự)
 - Tăng sức mạnh nhân vật
   (sinh lực, chỉ áp dụng cho Y phục)

 

 Sử dụng Bảo Địa Châu:

- Bảo Địa Châu được trang bị tại ô hành trang riêng:

 

  • Vị trí mang Bảo Địa Châu tương ứng với vị trí trang bị đang mang của nhân vật
  • Ô trang bị nào có mang trang bị được lắp đặt huộc tính Bảo Địa Châu sẽ được hỗ trợ thuộc tính Bảo Địa Châu
  • Bảo Địa Châu chỉ hỗ trợ thuộc tính cho trang bị có cấp cường hóa tối thiểu +1 trở lên

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.