less.watch();
[Nhiệm vụ Tân Thủ] Đá Thạch Anh
Trang Chủ / Nhiệm Vụ / [Nhiệm vụ Tân Thủ] Đá Thạch Anh
04/03/2024

  

NHIỆM VỤ [TÂN THỦ] ĐÁ THẠCH ANH

undefined hình 8 Giới thiệu:

- Nhiệm vụ: [Tân thủ] Đá Thạch Anh
- Nơi nhận: NPC Đao Kiếm Tiếu (Huyền Bột Phái)

undefined hình 8 Hướng dẫn nhiệm vụ:

- Bước 1: Các Hiệp Khách nhận nhiệm vụ tại NPC Đao Kiếm Tiếu (Huyền Bột Phái)
- Bước 2: Sau khi trò chuyện cùng Đao Kiếm Tiếu, thu thập vật phẩm 01 "Đá Thạch Anh" từ DzoShop

Hình Vật phẩm nhiệm vụ
Đá Thạch Anh
thu thập từ DzoShop


- Bước 3: Trả nhiệm vụ tại NPC Đao Kiếm Tiếu

undefined hình 8 Hoàn thành nhiệm vụ:

- Tùy thuộc vào thuộc tính của vật phẩm " Đá Thạch Anh" mà nhân vật đã thu thập, nhận được 04 Đá Hợp Thành có thuộc tính tương ứng.

 

Nếu các Hiệp Khách có thắc mắc vui lòng liên hệ qua fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc Cổng Hỗ Trợ để được giải đáp nhanh nhất.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.