less.watch(); Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Cẩm Nang - Ưu Đãi Kênh VIP
Ưu Đãi Kênh VIP
Trang Chủ / Cổng luyện tập / Ưu Đãi Kênh VIP
11/10/2022

Yulgang Hiệp Khách chính thức mang đến ưu đãi kênh VIP sau bảo trì 22/09/2022
undefined hình 1

ƯU ĐÃI KÊNH VIP

 Điều kiện tham gia 

  • Tất cả các máy chủ của Yulgang Hiệp Khách
  • Sử dụng "Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù" mới có thể đăng nhập, không áp dụng cho "Nhiệt Huyết Phù"

undefined hình 5 Ưu đãi :

  • Khi tham gia luyện cấp tại kênh VIP sẽ nhận được ưu đãi : tăng 25% kinh nghiệm

 

! THÊM CƠ HỘI LUYỆN CẤP CÙNG KÊNH VIP !  

undefined hình 7

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.