less.watch();
Y Phục của Cung Thủ
Trang Chủ / Cung Thủ / Y Phục của Cung Thủ
26/12/2023

Y PHỤC CỦA CUNG THỦ

Với màu xanh làm chủ đạo cho trang phục chính phái: ôn nhu như nước, màu tím và đỏ làm chủ đạo cho trang phục tà: rực rỡ như lễ hội, các cung thủ có thể chọn cho mình một đường lối thích hợp để có được ngoại hình mà mình yêu thích.

Chính Phái

 

Tà Phái

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.