less.watch();
[Tử Hào] Nhiệm vụ Thăng Thiên
Trang Chủ / Nhiệm Vụ / [Tử Hào] Nhiệm vụ Thăng Thiên
26/10/2020

TỬ HÀO - NHIỆM VỤ THĂNG THIÊN.

 

[TửHào TT1] Đến Đông Lĩnh.

- Yêu cầu:

+ Cấp độ: 110.

+ Đã thăng chức 5.

+ Sử dụng hết điểm khí công.

- Nhận NV: Phan Tuấn Hổ (ở Huyền Bột Phái).

- Hướng dẫn:

+ B1: Sau khi nhận nhiệm vụ ủy thác từ Phan Tuấn Hổ, hãy đến Cổng Thời Gian.

+ B2: Bấm vào Cổng Thời Gian và chọn Thăng Chức Tử Hào.

+ B3: Chọn "Đến Đông Lĩnh" và bấm "Đồng Ý".

+ B4: Đánh bại Phan Kim Thiên và mang về Biểu trưng chiến thắng (Thăng thiên 1) để trả nhiệm vụ.

- Trả NV: Phan Tuấn Hổ.

- Phần thưởng:

+ 02 Bí kíp võ công.

+ Thăng thiên 1.

 

[TửHào TT2] Sát Tinh Đông Lĩnh.

- Yêu cầu:

+ Cấp độ: 120.

+ Đã thăng thiên 1.

+ Sử dụng hết điểm khí công.

+ 50 vạn kỹ năng.

+ 1 tỷ lượng.

+ 50 Thiên kỳ thạch.

- Nhận NV: Phan Tuấn Hổ (ở Huyền Bột Phái)

- Hướng dẫn:

+ B1: Sau khi nhận nhiệm vụ ủy thác từ Phan Tuấn Hổ, hãy đến Cổng Thời Gian.

+ B2: Bấm vào Cổng Thời Gian và chọn Thăng Chức Tử Hào.

+ B3: Chọn "Trở thành Sát Tinh" và bấm "Đồng Ý".

+ B4: Đánh bại Giả Đam và mang về Biểu trưng chiến thắng (Thăng thiên 2) để trả nhiệm vụ.

- Trả NV: Phan Tuấn Hổ.

- Phần thưởng:

+ Thăng thiên 2.

 

[TửHào TT3] Điều tra Thần Địa.

- Yêu cầu:

+ Cấp độ: 121.

+ Đã thăng thiên 2.

- Nhận NV: Quách Tấn Huyền (ở Hổ Hạp Cốc).

- Hướng dẫn:

+ B1: Sau khi nhận nhiệm vụ ủy thác từ Quách Tấn Huyền, đi diệt Linh Hồn Yêu Miêu và mang về 01 Mật Thư.

+ B2: Trả nhiệm vụ.

- Trả NV: Quách Tấn Huyền.

- Phần thưởng:

+ Được tiến hành [TửHào TT3] Vì đồng đội.

 

[TửHào TT3] Vì đồng đội

- Yêu cầu:

+ Cấp độ: 122.

+ Đã thăng thiên 2.

+ Đã hoàn thành [TửHào TT3] Điều tra Thần Địa.

- Nhận NV: Giang Vân Ích (ở Hổ Hạp Cốc).

- Hướng dẫn:

+ B1: Sau khi nhận nhiệm vụ ủy thác từ Giang Vân Ích, đi diệt Linh Hồn Yêu Thử và mang về 10 Bột Thuốc.

+ B2: Trả nhiệm vụ

- Trả NV: Giang Vân Ích.

- Phần thưởng:

+ Được tiến hành [TửHào TT3] Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo.

 

[TửHào TT3] Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo.

- Yêu cầu:

+ Cấp độ: 125.

+ Đã thăng thiên 2.

+ Đã hoàn thành [TửHào TT3] Vì đồng đội.

- Nhận NV: Quách Tấn Huyền

- Hướng dẫn:

+ B1: Sau khi nhận nhiệm vụ ủy thác từ Quách Tấn Huyền, mang Thư giới thiệu của Quách Tấn Huyền đến cho Tống Cường.

+ B2: Giao thư giới thiệu và nhận ủy thác từ Tống Cường.

+ B3: Đánh bại Linh Hồn Yêu Lộc và mang về 20 Sừng Linh Hồn Yêu Lộc về trả nhiệm vụ.

- Trả NV: Tống Cường.

- Phần thưởng:

+ Được tiến hành [TửHào TT3] Huấn luyện lần đầu.

 

[TửHào TT3] Huấn luyện lần đầu.

- Yêu cầu:

+ Cấp độ: 126.

+ Đã thăng thiên 2.

+ Đã hoàn thành [TửHào TT3] Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo.

- Nhận NV: Tống Cường.

- Hướng dẫn: Sau khi nhận nhiệm vụ ủy thác từ Tống Cường, đi tiêu diệt Linh Hồn Ma NgạcLinh Hồn Ma Thác mang về 10 Xương Linh Hồn Ma Ngạc10 Thịt Linh Hồn Ma Thác về trả nhiệm vụ.

- Trả NV: Tống Cường.

- Phần thưởng:

+ Được tiến hành [TửHào TT3] Giác Ngộ.

+ Lượng: 1,000,000.

 

[TửHào TT3] Giác Ngộ.

- Yêu cầu:

+ Cấp độ: 127.

+ Đã thăng thiên 2.

+ Đã hoàn thành [TửHào TT3] Huấn luyện lần đầu.

- Nhận NV: Tống Cường.

- Hướng dẫn: Sau khi nhận nhiệm vụ ủy thác từ Tống Cường, đi tiêu diệt Linh Hồn Cuồng Lang và Linh Hồn Quỷ Hồ mang về 10 Bản mẫu Linh hồn Cuồng Lang và 10 Bản mẫu Linh hồn Quỷ Hồ về trả nhiệm vụ.

- Trả NV: Tống Cường.

- Phần thưởng:

+ Được tiến hành [TửHào TT3] Lời Hứa.

+ Lượng: 2,000,000.

 

[TửHào TT3] Lời Hứa.

- Yêu cầu:

+ Cấp độ: 128.

+ Đã thăng thiên 2.

+ Đã hoàn thành [TửHào TT3] Giác Ngộ.

- Nhận NV: Tống Cường.

- Hướng dẫn: Sau khi nhận nhiệm vụ ủy thác từ Tống Cường, đi tiêu diệt Linh Hồn Mãnh Hổ và Linh Hồn Ma Hùng mang về 10 Bản mẫu Linh hồn Mãnh Hổ và 10 Hình mẫu Linh hồn Ma Hùng về trả nhiệm vụ.

- Trả NV: Tống Cường.

- Phần thưởng:

+ Được tiến hành [TửHào TT3] Thức Tỉnh.

+ Lượng: 3,000,000.

 

[TửHào TT3] Thức Tỉnh

- Yêu cầu:

+ Cấp độ: 129.

+ Đã thăng thiên 2.

+ Đã hoàn thành [TửHào TT3] Lời Hứa.

+ 02 Thiên Kỳ Thạch.

- Nhận NV: Tống Cường.

- Hướng dẫn: Sau khi nhận nhiệm vụ ủy thác từ Tống Cường, đi tiêu diệt Linh Hồn Quỷ Chu mang về 10 Hình mẫu Linh hồn Quỷ Chu và 02 Thiên Kỳ Thạch về trả nhiệm vụ.

- Trả NV: Tống Cường.

- Phần thưởng:

+ Được tiến hành [TửHào TT3] Địa Thần Các Chủ.

 

[TửHào TT3] Địa Thần Các Chủ.

- Yêu cầu:

+ Cấp độ: 130.

+ Đã thăng thiên 2.

+ Đã hoàn thành [TửHào TT3] Thức Tỉnh.

+ Thiên Kỳ Thạch: 50.

+ Điểm kỹ năng: 500 vạn.

+ Lượng: 1 tỷ.

- Nhận NV: Phan Tuấn Ích.

- Hướng dẫn:

+ B1: Sau khi nhận nhiệm vụ ủy thác từ Phan Tuấn Ích, hãy đến Cổng Thời Gian.

+ B2: Bấm vào Cổng Thời Gian và chọn Thăng chức Tử Hào.

+ B3: Chọn "Chiến thắng Địa Thần Các Chủ" và bấm Đồng Ý.

+ B4: Đánh bại Địa Thần Các Chủ Tống Lợi và mang về 01 Biểu tượng chiến thắng (thăng thiên 3) để trả nhiệm vụ.

+ B5: Mang 50 Thiên Kỳ Thạch, 500 vạn điểm kỹ năng, 1 tỷ lượng cùng với 01 Biểu tượng chiến thắng (thăng thiên 3) đến gặp Phan Tuấn Ích.

- Trả NV: Phan Tuấn Ích.

- Phần thưởng:

+ Thăng thiên 3.

 

Thăng thiên 4 - chuyển mê khai ngộ.

- Yêu cầu:

+ Cấp độ: 137.

+ Đã thăng thiên 3.

- Nhận NV: Địa Hạ Thành Đạo Dẫn (ở Xích Thiên Giới).

- Hướng dẫn: Sau khi nhận ủy thác từ Địa Hạ Thành Đạo Dẫn, đi tiêu diệt Sơn Quỷ (Sơn Quy - Boss) ở Huyền Bột Phái mang về 01 Quỷ châu tử để trả nhiệm vụ.

- Trả NV: Địa Hạ Thành Đạo Dẫn.

- Phần thưởng:

+ Được tiến hành Thăng thiên 4 - đường chia 2 ngã.

 

Thăng thiên 4 - đường chia 2 ngã

- Yêu cầu:

+ Cấp độ: 138.

+ Đã thăng thiên 3.

+ Đã hoàn thành Thăng thiên 4 - chuyển mê khai lộ.

- Nhận NV: Ân Dung (ở Xích Thiên Giới).

- Hướng dẫn: Sau khi nhận ủy thác từ Ân Dung, nếu Hiệp Khách thuộc thế lực:

+ Chính phái:

• Đến Liễu Chính Quan tiêu diệt Thủ Lĩnh Hỏa Tặc (Boss) mang về 01 Hỏa châu tử.

• Đến Thần Võ Môn tiêu diệt Ma Huyết Cuồng Đao Thần Võ (Boss) mang về 01 Ma châu tử.

• Đến Bách Võ Quán tiêu diệt Địa Linh Vi Thần (Boss) mang về 01 Địa châu tử.

 

+ Tà phái:

• Đến Tam Tà Quan tiêu diệt Lục Lâm Trại Đầu Mục (Boss) mang về 01 Mộc châu tử.

• Đến Liễu Thiện Đề Đốc Phủ tiêu diệt Phục Nhất Đao Kim Thái Quan (Boss) mang về 01 Kim châu tử.

• Đến Tụng Nguyệt Quán tiêu diệt Huyết Ám Ma Vương (Boss) mang về 01 Hắc châu tử.

+ Sau khi thu thập đủ 3 loại châu mang về gặp Ân Dung trả nhiệm vụ.

- Trả NV: Ân Dung

- Phần thưởng:

+ Được tiến hành Thăng thiên 4 - đột phá mê lộ.

 

Thăng thiên 4 - đột phá mê lộ

- Yêu cầu:

+ Cấp độ: 139.

+ Đã thăng thiên 3.

+ Đã hoàn thành Thăng thiên 4 - đường chia 2 ngã.

+ Tổ đội với người chơi cùng cấp khi đi xuống Huyền Ảnh Ma Quật.

- Nhận NV: Hắc Thiên Quân (ở Xích Thiên Giới).

- Hướng dẫn:

+ B1: Sau khi nhận ủy thác nhiệm vụ từ Hắc Thiên Quân, hãy đi đến Hổ Hạp Cốc.

+ B2: Cùng tổ đội đến gặp Tiết Yến Chi và chọn "Tiến vào Thần Địa" để đi xuống Huyền Ảnh Ma Quật.

+ B3: Bấm vào Cơ Quan Trang Trí chọn "Không đủ điểm chế tạo".

+ B4: Đánh bại Trưởng lão Văn HuyềnRồng Yayu mang về 01 Dũng sĩ-(thiên)01 Dũng sĩ-(hạ) trả nhiệm vụ.

- Trả NV: Hắc Thiên Quân.

- Phần thưởng:

+ Được tiến hành Thăng thiên 4 - bạt vân kiến nhật.

 

Thăng thiên 4 - bạt vân kiến nhật

- Yêu cầu:

+ Cấp độ: 139.

+ Đã thăng thiên 3.

+ Đã hoàn thành Thăng thiên 4 - đột phá mê lộ.

- Nhận NV: Sơn Đồng (Xích Thiên Giới)

- Hướng dẫn: Sau khi nhận nhiệm vụ ủy thác từ Sơn Đồng, đi tìm và tiêu diệt Xích Đế Ác Nhân, Thiên Xích Nữ, Quý Tốc Họa thu thập 200 Bài chứng minh, 900 Hồn kết tinh (thượng cấp) và 1 tỷ lượng để trả nhiệm vụ.

- Trả NV: Sơn Đồng.

- Phần thưởng:

+ Được tiến hành Thăng thiên 4 - anh hùng truyền thuyết.

 

Thăng thiên 4 - anh hùng truyền thuyết.

- Yêu cầu:

+ Cấp độ: 140

+ Đã thăng thiên 3

+ Đã hoàn thành Thăng thiên 4 - bạt vân kiến nhật.

+ Hồn kết tinh (thượng cấp): 900 viên.

- Nhận NV: Hồng Thiên Quân (Xích Thiên Giới).

- Hướng dẫn: Sau khi nhận nhiệm vụ ủy thác từ Hồng Thiên Quân, đi tìm và tiêu diệt Đại Ác Tặc, Sơn Tặc Thủ Lĩnh thu thập Thảo phạt (thủy), Thảo phạt (sơn)900 Hồn kết tinh (thượng cấp) để trả nhiệm vụ.

- Trả NV: Hồng Thiên Quân.

- Phần thưởng:

+ Được tiến hành Thăng thiên 4 - Khí thiêng tụ hội.

 

Thăng thiên 4 - khí thiêng tụ hội

- Yêu cầu:

+ Cấp độ: 140.

+ Đã thăng thiên 3.

+ Đã hoàn thành Thăng thiên 4 - anh hùng truyền thuyết

+ Điểm kỹ năng: 500 triệu.

+ Thiên kỳ thạch: 50 viên.

+ Hồn kết tinh (thượng cấp): 700 viên.

- Nhận NV: Địa Hạ Thành Đạo Dẫn (Xích Thiên Giới).

- Hướng dẫn: Sau khi nhận nhiệm vụ ủy thác từ Địa Hạ Thành Đạo Dẫn, đi tìm và tiêu diệt Chiến Binh Bóng Tối thu thập Hắc ác võ sĩ kiếm, cùng 500 triệu điểm kỹ năng, 50 viên Thiên Kỳ Thạch và 700 Hồn kết tinh (thượng cấp) để trả nhiệm vụ.

- Trả NV: Địa Hạ Thành Đạo Dẫn.

- Phần thưởng:

+ Thăng thiên 4.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.