less.watch();
[Nhiệm vụ] Thăng Thiên 5
Trang Chủ / Nhiệm Vụ / [Nhiệm vụ] Thăng Thiên 5
05/06/2023

NHIỆM VỤ THĂNG THIÊN 5

(Dành cho mọi nhân vật)

Nhận nhiệm vụ tại NPC [Hắc Thiên Quân] - Bản đồ Xích Thiên Giới

Cần tiến hành nhiệm vụ theo thứ tự
 

1. [Thăng Thiên 5] Danh Hiệu Anh Hùng (cấp 148)

 Hướng dẫn :

- Tham gia hệ thống chiến trường thuộc danh sách sau :

 • Thế Lực Chiến
 • Phong Vân Đại Chiến
 • Võ Lâm Huyết Chiến
 • Đại Chiến Hồn
 • Bang Hội Chiến 

- Thu thập "25 vật chứng(vật phẩm nhiệm vụ) tổng hợp từ nhiều chiến trường

Ví dụ : Thu thập "20 Danh vọng của Thế lực" và "5 Trấn Thạch Càn Khôn" là có thể hoàn thành nhiệm vụ

Ghi chú : 
Đây là nhiệm vụ điều kiện cần hoàn thành trước khi tiếp nhận yêu cầu Thăng Thiên 5
 

2. [Thăng Thiên 5] Tín Nhiệm Anh Hùng (cấp 149)

 Hướng dẫn :

- Trò chuyện với Hắc Thiên Quân để nhận Hắc Thiên Quân hồi ức lục

- Sử dụng Hắc Thiên Quân hồi ức lục (nhấp phải chuột vào vật phẩm) để vào phụ bản nhiệm vụ

- Tiếp nhận yêu cầu kiểm tra thực lực bằng cách đánh bại Hắc Thiên Quân để nhân Chỉ Hoàn ấn ký

Ghi chú :
Theo dõi thử thách điều khiển võ học (võ công đơn / phạm vi) từng thời điểm mới có thể hạ gục Hắc Thiên Quân
 

3. [Thăng Thiên 5] Anh Hùng Xuất Thế (cấp 150)

 Hướng dẫn :

- Trò chuyện với Hắc Thiên Quân để nghe hướng dẫn

- Tìm đến Đội trưởng Công văn công tác tại Xích Thiên Giới để di chuyển đến Yến Phi Gia

- Vào thành Yến Phi Gia tìm gặp Kế Nhiệm Gia Chủ để tiến hành nghi lễ phong hiệu anh hùng

- Yêu cầu để tiến hành phong hiệu anh hùng - Thăng Thiên 5

 • 1,000,000,000 lượng
 • 5,000,000 điểm kỹ năng
 • 100 Thiên kỳ thạch
 • 700 Hồn kết tinh (thượng cấp)

 Phần thưởng :

 • Danh xưng Thăng Thiên 5
 • 01 Tử Hà Thần Đan (1 ngày) (Event)

 

MỘT SỐ NHIỆM VỤ HỖ TRỢ THĂNG THIÊN 5

1. Vào thành Yến Phi Gia (cấp 150)

- Nhận Nhiệm Vụ: Cựu chấp sự - YPG.
- Hướng Dẫn: Trò chuyện với "Kế nhiệm Gia chủ - YPG".
- Trả Nhiệm Vụ: Kế Nhiệm Gia Chủ - YPG.
- Phần Thưởng: Kinh nghiệm và Hồi thành phù (YPG).

2. Chấn chỉnh Yến Phi Gia (cấp 150)

- Nhận Nhiệm Vụ: Cựu chấp sự - YPG.
Hướng Dẫn: Thu thập "20 Trang kiểm điểm thư" từ "nhóm bất lương Đạo Gia, Mĩ Gia, Dương Gia, Triệu Gia" ở ngoại thành YPG.
Trả Nhiệm Vụ: Cựu chấp sự - YPG.
Phần Thưởng: Kinh nghiệm, 05 Thanh Long Khánh, 05 Huyết Long Khánh.

3. Mai Hương - Bách Hoa Lâu phẫn nộ (cấp 151)

- Nhận Nhiệm Vụ: Bách Hoa Lâu - Mai Hương.
Hướng Dẫn: Thu thập "20 Giấy nợ" từ "nhóm bất lương Đạo Gia, Mĩ Gia, Dương Gia, Triệu Gia" ở ngoại thành YPG.
Trả Nhiệm Vụ: Bách Hoa Lâu - Mai Hương.
Phần Thưởng: Kinh nghiệm, 05 Chấn Võ Tịnh Khang, 05 Huyết Thiết Tinh Luyện.

4. Phiền não của Y Hoa (cấp 152)

- Nhận Nhiệm Vụ: Y Hoa.
Hướng Dẫn: Tìm Thợ rèn Thôi Ông và nghe câu chuyện từ Trần Bá Vân. Sau đó thu thập "20 Trang kiểm điểm thư (2)" từ "nhóm bất lương Đạo Gia, Mĩ Gia, Dương Gia, Triệu Gia" ở ngoại thành YPG.
Trả Nhiệm Vụ: Cựu chấp sự - YPG.
Phần Thưởng: Kinh nghiệm, 01 Hộ Tâm Đơn (150%) (1 ngày) (EV).

5. Ủy thác của Thợ chuyên trách Y phục (cấp 153)

- Nhận Nhiệm Vụ: Chuyên trách Y phục - Biện Kì Doãn.
Hướng Dẫn: Thu thập "30 Tấm da thú bị săn trộm" từ "nhóm săn trộm Thẫn Mỗ, Thái Mỗ, Trần Mỗ, Lâm Mỗ" ở ngoại thành YPG.
Trả Nhiệm Vụ: Chuyên trách Y phục - Biện Kì Doãn.
Phần Thưởng: Kinh nghiệm, 02 (Thiên) Ngưng  Thần Châu (200 triệu).

6. Không phải kẻ duy nhất (cấp 153)

- Nhận Nhiệm Vụ: Cao thủ Lục Đại Thần Long - Trần Bá Vân.
Hướng Dẫn: Tìm Thợ rèn Thôi Ông và nghe câu chuyện từ Trần Bá Vân và Mai Hương. Sau đó thu thập "30 Phụ kiện từ động vật bị săn trộm" từ "nhóm săn trộm Thẫn Mỗ, Thái Mỗ, Trần Mỗ, Lâm Mỗ" ở ngoại thành YPG.
Trả Nhiệm Vụ: Cao thủ Lục Đại Thần Long - Trần Bá Vân.
Phần Thưởng: Kinh nghiệm, 10 Thanh Long Khánh, 10 Huyết Long Khánh.

7. Vật liệu khôi phục Yến Phi Gia (cấp 154)

- Nhận Nhiệm Vụ: Thợ rèn Thôi Ông.
Hướng Dẫn: Thu thập "15 Sắt và 15 Gỗ" của Bang Hổ Xám từ "binh lính, sát thủ, quan chỉ huy" ở ngoại thành YPG.
Trả Nhiệm Vụ: Thợ rèn Thôi Ông.
Phần Thưởng: Kinh nghiệm, 10 Chấn Võ Tịnh Khang, 10 Huyết Thiết Tinh Luyện.

8. Nghi vấn của Tống Ân Nguyên (cấp 155)

- Nhận Nhiệm Vụ: Tống Ân Nguyên - YPG.
Hướng Dẫn: Trò chuyện báo cáo tình hình YPG Cựu chấp sự. Sau đó thu thập "20 loại dược liệu" của Bang Hổ Xám từ "binh lính, sát thủ, quan chỉ huy" ở ngoại thành YPG.
Trả Nhiệm Vụ: Tống Ân Nguyên - YPG.
Phần Thưởng: Kinh nghiệm, 01 Hộ Tâm Đơn (150%) (1 ngày) (EV).

9. Cơn phẫn nộ của Cựu chấp sự (cấp 156)

- Nhận Nhiệm Vụ: Cựu chấp sự - YPG.
Hướng Dẫn: Thu thập "Kế hoạch bí mật" của Bang Hổ Xám từ "binh lính, sát thủ, quan chỉ huy" ở ngoại thành YPG.
Trả Nhiệm Vụ: Cựu chấp sự - YPG.
Phần Thưởng: Kinh nghiệm, 02 (Thiên) Ngưng Thần Châu (200 triệu).

10. Âm mưu Bang Hổ Xám cùng Thần Địa (cấp 157)

- Nhận Nhiệm Vụ: Cựu chấp sự - YPG.
Hướng Dẫn: Thu thập "Kế hoạch bí mật" của Bang Hổ Xám từ "binh lính, sát thủ, quan chỉ huy" ở ngoại thành YPG.
Trả Nhiệm Vụ: Cựu chấp sự - YPG.
Phần Thưởng: Kinh nghiệm, 02 (Thiên) Ngưng Thần Châu (200 triệu).
11. Bá Vân gặp rắc rối (cấp 158)
12. Do thám chiến binh Thần Địa (cấp 159)
13. Diệt sạch (cấp 160)
14. Huyền thoại Giáp lệnh Tinh võ [Thăng Thiên 5]
15. Huyền thoại Hộ thủ lệnh Tinh võ [Thăng Thiên 5]
16. Huyền thoại Ủng Tinh võ lệnh [Thăng Thiên 5]

 

(Cấp 157)

1. Âm Mưu Bang Hổ Xám Cùng Thần Địa:

- Nhận Nhiệm Vụ: Cựu Chấp Sự - Yến Phi Gia.

- Hướng Dẫn: Giết Võ Sĩ Thần Địa, Sát Thủ Thần Địa, Kiếm Sĩ Thần Địa, Đại Kiếm Sĩ Thần Địa và mang về "10 Tờ Mật Lệnh Chưa Biết Nội Dung".

- Trả Nhiệm Vụ: Cựu Chấp Sự - Yến Phi Gia.

- Phần Thưởng:

+ Exp: 7,400,000,000

+ Thanh Long Khánh (15 cái)

+ Huyết Long Khánh (15 cái)

 

(Cấp 158)

1. Bá Vân Gặp Rắc Rối:

- Nhận Nhiệm Vụ: Cao Thủ Lục Đại Thần Long - Trần Bá Vân.

- Hướng Dẫn: Giết Võ Sĩ Thần Địa, Sát Thủ Thần Địa, Kiếm Sĩ Thần Địa , Đại Kích Sĩ Thần Địa và mang về "Trang Sức".

- Trả Nhiệm Vụ: Cao Thủ Lục Đại Thần Long - Trần Bá Vân.

- Phần Thưởng:

+ Exp: 7,600,000,000

+ Chấn Võ Tịnh Khang(15 cái)

+ Huyền Thiết Tinh Luyện (15 cái)

 

(Cấp 159)

1. Do Thám Chiến Binh Thần Địa:

- Nhận Nhiệm Vụ: Cựu Chấp Sự - Yến Phi Gia.

- Hướng Dẫn:  Giết Võ Sĩ Thần Địa, Sát Thủ Thần Địa, Kiếm Sĩ Thần Địa , Đại Kích Sĩ Thần Địa và mang về "10 Tờ Mật Lệnh Mới Từ Thần Địa".

- Trả Nhiệm Vụ: Cựu Chấp Sự - Yến Phi Gia.

- Phần Thưởng:

+ Exp: 7,800,000,000

+ Hộ Tâm Đan (150%) (1 ngày) (event) (2 cái)

 

(Cấp 160)

1. Diệt Sạch:

- Nhận Nhiệm Vụ: Cựu Chấp Sự - Yến Phi Gia.

- Hướng Dẫn: Giết Võ Sĩ Thần Địa, Sát Thủ Thần Địa, Kiếm Sĩ Thần Địa , Đại Kích Sĩ Thần Địa và mang về "50 Tín Vật".

- Trả Nhiệm Vụ: Cựu Chấp Sự - Yến Phi Gia.

- Phần Thưởng:

+ Exp: 8,000,000,000

+ Hộ Tâm Đan (150%) (1 ngày) (event) (3 cái)

 

 

Yulgang Hiệp Khách