less.watch();
Thuốc Bổ Trợ Tân Thủ
Trang Chủ / Cửa Hàng / Thuốc Bổ Trợ Tân Thủ
01/12/2023

DzoShop cập nhật thuốc bổ trợ mới sau bảo trì 09/05/2022

THUỐC BỔ TRỢ TÂN THỦ

undefined hình 4 Ra mắt: 

Cập nhật sau bảo trì 09/05/2022.

undefined hình 4 Giới thiệu:

Hình ảnh Vật phẩm Mô tả
Đại vận Thảo tâm đơn
(2h)
Tăng 400% kinh nghiệm
(Cấp độ 1 ~ 59)
Đại vận Thảo tâm đơn
(24h)
Tăng 400% kinh nghiệm
(Cấp độ 1 ~ 59)
Đại vận Thánh tâm đơn
(2h)
Tăng 300% kinh nghiệm
(Cấp độ 60 ~ 99)
Đại vận Thánh tâm đơn
(24h)
Tăng 300% kinh nghiệm
(Cấp độ 60 ~ 99)
Huyền ma Thần đan
(2h)
Tăng 400% kỹ năng
(Cấp độ 1 ~ 59)
Huyền ma Thần đan
(24h)
Tăng 400% kỹ năng
(Cấp độ 1 ~ 59)
Huyền ma Tâm đan
(2h)
Tăng 300% kỹ năng
(Cấp độ 60 ~ 99)
Huyền ma Tâm đan
(24h)
Tăng 300% kỹ năng
(Cấp độ 60 ~ 99)

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.