less.watch();
Thần Thú Tiến Hóa
Trang Chủ / Thần Thú / Thần Thú Tiến Hóa
06/03/2024

THẦN THÚ TIẾN HÓA

Yulgang Hiệp Khách xin giới thiệu
Thần Thú giáng lâm với sức mạnh vượt trội sẽ càng thêm mạnh mẽ khi được chủ nhân Tiến Cấp.

undefined hình 2 Các cấp của Thần Thú:

Thần Thú của Yulgang Hiệp Khách 4 cấp (tiến cấp) như sau:

1. Thông Thường: cấp bậc nhận được ngay sau khi Thần Thú được thức tỉnh.

2. Cao Cấp: cấp bậc được tiến hóa lên từ Thông Thường.

3. Quý Hiếm: cấp bậc được tiến hóa lên từ Cao Cấp.

4. Huyền Thoại: cấp bậc cao nhất, được tiến hóa lên từ Quý Hiếm.

 

Khi Thần Thú được tiến cấp, màu sắc và chỉ số sức mạnh của Thần Thú sẽ thay đổi tương ứng với cấp bậc mới.

undefined hình 2 Tiến Hóa Thần Thú:

Để tiến hóa Thần thú, bạn cần chuẩn bị các vật phẩm sau:

- Vật phẩm gốc:

  • 01 Thần thú cần tiến hóa.

- Vật phẩm bổ trợ:

  • 01 Thần thú đồng cấp tiến hóa với Thần thú cần tiến hóa (có thể khác loại).
  • 01 Thần thú Chân hỏa phù (không bắt buộc).
  • 01 Thần thú Thanh Ngọc Phù (không bắt buộc).

Các bước thực hiện như sau:

 

1. Đến gặp và trò chuyện với NPC Tiểu Lệ (thành Huyền Bột Phái).

2. Chọn Tiến hóa Thần thú.

3. Đặt Thần thú cần tiến hóa vào bảng tiến cấp (bấm phải chuột vào vật phẩm hoặc giữ trái chuột để kéo vật vào bảng tiến cấp).

4. Đặt các nguyên liệu bổ trợ vào bảng tiến cấp.

5. Chọn Đồng ý.

Kết quả của quá trình tiến hóa có thể thành công hoặc thất bại:

- Khi tiến hóa thành công, Thần thú sẽ:

  • Tăng thêm 1 cấp độ tiến hóa.
  • Giữ nguyên cấp độ tăng cường nếu có sử dụng Thần thú Thanh Ngọc Phù. Cấp độ tăng cường về 0 nếu không sử dụng Thần thú Thanh Ngọc Phù.
Hình Tên vật phẩm Mô tả vật phẩm
Thần Thú Thanh Ngọc Phù
<Sở hữu khi mua sắm tại DzoShop>
Bùa chú bảo lưu cấp độ cường hóa khi tiến hóa Thần Thú.
Thần Thú Chân Hoa Phù
<Sở hữu khi mua sắm tại DzoShop>
Bùa chú tăng gấp đôi xác suất tiến hóa Thần Thú.

 

- Khi tiến hóa thất bại, Thần thú sẽ: giữ nguyên cấp độ tăng cường và cấp độ tiến hóa ban đầu.

- Khi tiến hóa Thần thú dù thành công hay thất bại thì các nguyên liệu / nguyên liệu hỗ trợ đều được thu hồi bởi NPC.

 

Nếu các Hiệp Khách có thắc mắc vui lòng liên hệ qua fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.