less.watch();
(Thần Thú) Tiểu Bạch Hùng
Trang Chủ / Thần Thú / (Thần Thú) Tiểu Bạch Hùng
06/03/2024

THẦN THÚ TIỂU BẠCH HÙNG

Chú gấu con lông trắng sống ở Bắc Hải Băng Cung đã tiến hóa thành thần thú trong Yulgang Hiệp Khách !

 Hiệu ứng:

►  Thần Thú Tiểu Bạch Hùng 

  • Dưới Thăng Thiên: tăng +200% kinh nghiệm, +200% kỹ năng.
  • Thăng Thiên 1,2: tăng +150% kinh nghiệm, +50 phòng ngự (quái).
  • Thăng Thiên 3: tăng +125% kinh nghiệm, +75 phòng ngự (quái).
  • Thăng Thiên 4: tăng +100% kinh nghiệm, +100 phòng ngự (quái).
  • Thăng Thiên 5: tăng +60% kinh nghiệm, +150 phòng ngự (quái).

 

 Thần Thú Tiểu Bạch Hùng (Sự kiện)

  • Dưới Thăng Thiên: tăng +100% kinh nghiệm, +100% kỹ năng.
  • Thăng Thiên 1,2: tăng +75% kinh nghiệm, +75% kỹ năng.
  • Thăng Thiên 3: tăng +75kinh nghiệm.
  • Thăng Thiên 4: tăng +50% kinh nghiệm.
  • Thăng Thiên 5: tăng +30% kinh nghiệm.

 

Lưu ý: 

- Thần thú không thể tăng cường, tiến hóa, phong ấn.
- Chỉ bảo lưu Thần thú trong Tủ giữ ấm.
- Cần mang Thần thú tại ô Thần thú trên người nhân vật để nhận được hiệu quả

 

Nếu các Hiệp Khách có thắc mắc vui lòng liên hệ qua fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc Cổng Hỗ Trợ để được giải đáp nhanh nhất.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.