less.watch();
Nhiệm Vụ Đàm Hoa Liên
Trang Chủ / Nhiệm Vụ / Nhiệm Vụ Đàm Hoa Liên
05/06/2023

Nhân vật Đàm Hoa Liên có hệ thống nhiệm vụ thăng chức riêng, khác với các nhân vật khác, các nhiệm vụ thăng chức của nhân vật này sẽ bám sát theo nội dung của bộ truyện tranh nổi tiếng "Hiệp Khách Giang Hồ". Tuy nhiên có một số nhiệm vụ không dành cho nhân vật này như:

 
+ Nhiệm vụ thuê vũ khí (dành cho các tân thủ).
+ Nhiệm vụ thăng chức lần 1 (level 10) của các nhân vật khác tại môn chủ Huyền Bột.
+ Nhiệm vụ Tuyệt Mệnh Kĩ (level 25) tại Môn chủ Huyền Bột Phái.
+ Nhiệm vụ điều kiện để thăng chức lần 2 (level 29).
+ Nhiệm vụ thăng chức lần 2 (level 35) của các nhân vật khác.
+ Nhiệm vụ điều kiện để thăng chức lần 3 (level 55).
+ Nhiệm vụ thăng chức lần 3 (level 60) của các nhân vật khác.
+ Nhiệm vụ thăng chức lần 4 (level 80) của các nhân vật khác.
+ Nhiệm vụ thăng chức lần 5 (level 100) của các nhân vật khác.
+ Nhiệm vụ thăng thiên lần 1 (level 110) của các nhân vật khác.
+ Nhiệm vụ thăng thiên lần 2 (level 120) của các nhân vật khác.
+ Nhiệm vụ nhận vũ khí Hàn Băng (có thể làm nhiệm vụ cùng các nhân vật khác nhưng hệ thống sẽ không tính thời gian để Hàn Bảo Quân nhận vũ khí Hàn Băng.
 

Các nhiệm vụ thăng chức của nhân vật Đàm Hoa Liên

 

 

Vị trí cổng Nguyệt Môn - di chuyển đến bản đồ làm nhiệm vụ thăng chức Đàm Hoa Liên/Hàn Bảo Quân

 

 

Chuỗi nhiệm vụ thăng cấp cho vũ khí - Phục Ma Hoa Linh Kiếm

 

 

Lưu ý:

 

- Sau khi hoàn tất thăng cấp cho Phục Ma Hoa Linh Kiếm, cấp độ tăng lên 1 cấp và số lần cường hóa của vũ khí sẽ giảm 1.

- Để có vật phẩm "Huyết Chủ Thiên Niên Bảo", các hiệp khách làm nhiệm vụ "Huyết chủ Thiên Niên Bảo của Vạn Độc Vương" level 60 nhận tại npc Hoàng Can Vũ (thành Nam Lâm)

 

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.