less.watch();
(Bản Cập Nhật) Điều Phối Tính Năng 1
Trang Chủ / Cập Nhật Mới / (Bản Cập Nhật) Điều Phối Tính Năng 1
10/08/2023

 THÔNG TIN CẬP NHẬT MỚI 

Ngày cập nhật : 10/06/2021

NỘI DUNG CẬP NHẬT

A. Cập nhật 

 1. Cập nhật BOSS map Yến Phi Gia : >>(click xem)<<

 2. Cập nhật Nhiệm vụ thưởng Công Thành Chiến : >>(click xem)<<

 3. Cập nhật Mật lệnh Hồi thành : >>(click xem)<<

 4. Cập nhật Tính năng xếp gọn : >>(click xem)<<


B. Tinh chỉnh

1. Bật Danh hiệu Võ huân :

+ Khóa lựa chọn cấp độ Võ huân (có thời hạn) sau khi đã lựa chọn cấp võ huân bất kỳ

2. Thế lực chiến : >>(click xem)<<

3. Phong Vân đại chiến : >>(click xem)<<

4.  Điều phối Bang hội :

+ Sửa lỗi thanh trượt cửa sổ Bang hội

5. Hiển thị trang bị (ảo ảnh) nữ :

+ Một số trang bị (ảo ảnh) Thăng Thiên 2 hiển thị hình dạng chuẩn khi nhân vật nữ mặc

6. Nhân vật Mai Liễu Chân :

+ Sửa lỗi hiển thị màu tóc Mai Liễu Chân khi thăng chức (2)

+ Sửa lỗi hiển thị màu sắc vũ khí Mai Liễu Chân đang mang

7. Kỹ năng chí mang Đàm Hoa Liên : >>(click xem)<<

8. Kỹ năng đặc thù Quyền Vương : >>(click xem)<<

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.