Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Cao Thủ

Trang chủ / Cao Thủ / [Bảo Tàng BOSS] Yulgang Hiệp KháchTrang chủ / Cao Thủ / ...

[Bảo Tàng BOSS] Yulgang Hiệp Khách

29/01/2021

BẢO TÀNG BOSS YULGANG HIỆP KHÁCH

 

 Giới thiệu về Bảo Tàng BOSS Yulgang Hiệp Khách:

  • Mỗi bản đồ đặc trưng sẽ có BOSS tương ứng xuất hiện với nhiều tặng phẩm hấp dẫn
  • Hệ thống một số khu vực xuất hiện BOSS:

 

BẢN ĐỒ BOSS 1 BOSS 2 Mô tả
Huyền Bột Phái Sơn Quỷ Thủ lĩnh Sơn tặc  
Liễu Chính Quan Thủ lĩnh Hỏa Tặc   Cấp 75
Tam Tà Quan Thủ lĩnh Lục Lâm Trại   Cấp 75
Thần Võ Môn Ma Huyết Cuồng Đao   Cấp 90 
Liễu Thiện Đề Đốc Phủ Phục Nhất Đao Kim Thái Quan   Cấp 90 
Nam Minh Hiệu Tuyết Hào Nhung    
Bách Võ Quán Địa Linh Vi Thần   Cấp 120
Tùng Nguyệt Quán Huyết Ám Ma Vương   Cấp 120
Bắc Hải Băng Cung Hắc Băng Thành Chủ    
Nam Lâm Nguyệt Cung Thường Nga (chi ảnh) Đoạn chỉ vũ Gia  
Hổ Hiệp Cốc Huyễn Ảnh Quỷ Ma   Cấp 130
Xích Thiên Giới Viêm Âm Minh   Cấp 140
Yến Phi Gia Huyết Vũ Ma Đao Địa Ngục Tử Quỷ  

 

  • Ngoài ra còn một số phụ bản có BOSS thường trú, các Hiệp Khách có thể tham gia khám phá tại : Phục Ma Động, Huyền Băng Cung, Huyễn Ảnh Ma Quật ...
  • Tự gọi BOSS : Các Hiệp Khách có thể tự triệu hồi BOSS qua đạo cụ: Cành cây phục chế, Gương Huyền Ma được bán trong DzoShop

 Hình ảnh một số BOSS Yulgang Hiệp Khách:


Tuyết Hào Nhung - Nam Minh Hiệu


Đoạn Chi Vu - Nam Lâm


Hắc Băng Thành Chủ - Bắc Hải Băng Cung


Địa Linh Vi Thần - Bách Võ Quán


Nguyệt Cung Thường Nga - Nam Lâm


Huyền Ảnh Quỷ Ma - Hồ Hạp Cốc


Địa Ngục Tử Quỷ - Yến Phi Gia

 


  VIDEO NGẮN VỀ BOSS  

 Đại chiến BOSS: >>(xem tại Youtube)<<

 Giới thiệu BOSS Viêm Âm Minh: >>(xem tại Youtube)<<

► Giới thiệu BOSS Địa Ngục Tử Quỷ>>(xem tại Youtube)<<

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.