Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Dzogame - Cao thủ

26/03/2020
Sau bảo trì 12/12 Yulgang Hiệp Khách ra mắt hệ thống tích luỹ tiêu khi mua sắm tại DzoShop
05/04/2023
Sau bảo trì 06/04/2023, Yulgang Hiệp Khách cập nhật hệ thống cường hóa mới !
10/10/2022
Yulgang Hiệp Khách hân hạnh giới thiệu hệ thống sức phòng thủ quái sau bảo trì định kỳ 22/09/2022
21/07/2022
Sau bảo trì 10/08/2023, Yulgang Hiệp Khách cung cấp hệ thống bưu kiện ký gửi hàng hoá tại Bát Quái Lão Nhân !!
23/11/2020
Bùa chú có tác dụng thay đổi thế lực dành cho Thăng Thiên 5
26/12/2023
Chuyển đổi dòng hợp thành cho vũ khí của các lớp nhân vật đặc biệt.
01/12/2023
Sau bảo trì /2024, Yulgang Hiệp Khách cập nhật hệ thống hoá thân mới !
21/06/2021
Yulgang Hiệp Khách giới thiệu tính năng hồi thành nhanh chóng không cần sử dụng phù sau bảo trì 10/06/2021
18/05/2021
Bùa chú có tác dụng thay đổi dòng thuôc tính đã hợp thành