Giới thiệu bản đồ và phân bố quái cấp cao
Giới thiệu về khu luyện tập
Giới thiệu tính năng Thức tỉnh Tứ Linh.
Giới thiệu về tính năng hút hồn.
23/03/2020
Giới thiệu công dụng và cách chế tạo dược vật hỗ trợ tại Nam Lâm
Giới thiệu Áo choàng Bang và các tính năng liên quan
Giới thiệu về áo choàng thời trang và các tính năng liên quan
Hướng dẫn về chức năng phân giải và gia công trang sức
Từ bản cập nhật 12/2019, Hiệp Khách cập nhật (Trải nghiệm) Tổ đội hỗ trợ cho Người chơi cũ quay lại liên tục trong 14 ngày !
Từ bản cập nhật 06/2018, Hiệp Khách cập nhật tính năng xóa vật phẩm cho người dùng