Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua tang Bonus (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Con so may man (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (29/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Cao Thủ

Trang chủ / Cao Thủ / Mật Lệnh Hồi ThànhTrang chủ / Cao Thủ / ...

Mật Lệnh Hồi Thành

21/06/2021

MẬT LỆNH HỒI THÀNH

!! Nhân vật có thể hồi thành nhanh chóng thông qua mật lệnh mà không cần dùng hồi thành phù

► Huyền Bột Phái : /HuyenBotPhai

► Liễu Chính Quan : /LieuChinhQuan

► Tam Tà Quan : /TamTaQuan

► Thần Võ Môn : /ThanVoMon

► Liễu Thiện Đề Đốc Phủ : /LieuThienPhu

► Tụng Nguyệt Quán : /TungNguyetQuan

► Bạch Võ Quán : /BachVoQuan

► Bắc Hải Băng Cung : /BacHaiBangCung

► Nam Lâm : /NamLam

► Hổ Hạp Cốc : /HoHapCoc

► Xích Thiên Giới : /XichThienGioi

► Yến Phi Gia : /YenPhiGia

 Lưu ý :

      - Để sử dụng tính năng cần trả phí là một số tiền game nhất định
      - Chỉ có thể sử dụng lệnh ở các bản đồ bình thường, không bao gồm phó bản, bản đồ chiến trận..

      - Giới hạn cấp độ vào Hổ Hạp Cốc 110 - TT1, Xích Thiên Giới 120 - TT2, Yến Phi Gia 130 TT3 ..

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.