Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (23/05/2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang] Kinh Nghiem - Thang 05 (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dau Truong Soi Dong (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (05.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Siêu Lễ Hội Võ Huân (09/05)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Siêu Lễ Hội Võ Huân (09/05)

08/05/2024

Ưu đãi hấp dẫn giá "chất" khi mua sắm
vật phẩm hỗ trợ chiến đấu tại DzoShop
undefined hình 1

undefined hình 2 SIÊU LỄ HỘI VÕ HUÂN

undefined hình 6 Thời gian:

- Bắt đầu: (dự kiến) (09:00) ngày 09/05/2024. 
- Kết thúc: (dự kiến) (bảo trì) ngày 16/05/2024.

 Chi tiết ưu đãi: 

Ảnh Vật Phẩm Giá (Dzocash)
Tiên dược Cần Công Hoàn 13%
(Có thể giao dịch)
250 200
 Tiên dược Võ Công Hoàn 15%
(Có thể giao dịch)
200 160
 Tiên dược Hộ Thể Hoàn 15%
(Có thể giao dịch)
300 240
undefined hình 4 Tử Hà Thần Đan (1 ngày)
(Giới hạn - có thể giao dịch)
4,000 > 2,500
undefined hình 4 Thiên Địa Thần Đan (1 Ngày)
(Giới hạn - có thể giao dịch)
4,000 > 2,500
undefined hình 4 Chí Tôn Hoả Dương Đơn [VIP] (1 ngày)
(Giới hạn - có thể giao dịch)
2,200 > 1,400
 Võ Hoàng Đơn (Chân)
(Giới hạn - có thể giao dịch)
1,800 > 1,200
 [VIP] Yêu Hóa Ma Võ Cao Cấp (Thần) (1 Ngày)
(Giới hạn - có thể giao dịch)
1,500 > 1,000
 Yêu Hoá Ma Võ - Miêu Tộc
(Giới hạn - có thể giao dịch)
2,200 > 1,500
 Yêu Hóa Ma Võ [Kẹo] (PK)
(Giới hạn - có thể giao dịch)
1,260 1,000
Tịnh Tâm Chay
(Có thể giao dịch)
1,500 > 1,000
Công Kích + 10%
(Không thể giao dịch)
600 > 500
Phòng Ngự + 10%
(Có thể giao dịch)
500 400
Bát Quái Lão Nhân (CLVC 10%)
(Không thể giao dịch)
500 400

 

Mô tả vật phẩm:

 

Nếu các Hiệp Khách có thắc mắc vui lòng liên hệ qua fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc Cổng Hỗ Trợ để được giải đáp nhanh nhất.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút