Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Flash sale] Qua tang Gio Vang (29.05)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Mung SEA GAMES 31 (26/05/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Mung Quoc Te Thieu Nhi (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Mung Tet Doan Ngo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Kinh nghiem] Chung vui cung SEA GAMES 31 (2022)

Cao Thủ

Trang chủ / Cao Thủ / Mật Lệnh Hồi ThànhTrang chủ / Cao Thủ / ...

Mật Lệnh Hồi Thành

21/06/2021

MẬT LỆNH HỒI THÀNH

!! Nhân vật có thể hồi thành nhanh chóng thông qua mật lệnh mà không cần dùng hồi thành phù

► Huyền Bột Phái : /HuyenBotPhai

► Liễu Chính Quan : /LieuChinhQuan

► Tam Tà Quan : /TamTaQuan

► Thần Võ Môn : /ThanVoMon

► Liễu Thiện Đề Đốc Phủ : /LieuThienPhu

► Tụng Nguyệt Quán : /TungNguyetQuan

► Bạch Võ Quán : /BachVoQuan

► Bắc Hải Băng Cung : /BacHaiBangCung

► Nam Lâm : /NamLam

► Hổ Hạp Cốc : /HoHapCoc

► Xích Thiên Giới : /XichThienGioi

► Yến Phi Gia : /YenPhiGia

 Lưu ý :

      - Để sử dụng tính năng cần trả phí là một số tiền game nhất định
      - Chỉ có thể sử dụng lệnh ở các bản đồ bình thường, không bao gồm phó bản, bản đồ chiến trận..

      - Giới hạn cấp độ vào Hổ Hạp Cốc 110 - TT1, Xích Thiên Giới 120 - TT2, Yến Phi Gia 130 TT3 ..

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.