less.watch();
(Thần Thú) Bánh Sinh Nhật Yulgang
Trang Chủ / Thần Thú / (Thần Thú) Bánh Sinh Nhật Yulgang
06/03/2024

THẦN THÚ BÁNH SINH NHẬT YULGANG

undefined hình 4

Chiếc bánh kỷ niệm sinh nhật Hiệp Khách Giang Hồ !!!

 Hiệu ứng:

 undefined hình 8 Thần Thú Bánh Sinh Nhật Kem Trái Cây (Sự Kiện)

 • Áp dụng tất cả cấp thăng chức: tăng +40 ~ 50 công kích (quái) ,+40 ~ 50 phòng ngự (quái).
  (Không áp dụng đối kháng nhân vật).

 

► undefined hình 19 Thần Thú Bánh Sinh Nhật Kem Sô Cô La 

 • Thăng Thiên 3 trở xuống: tăng +150% kinh nghiệm, +100 công kích (quái), +100 phòng ngự (quái).
 • Thăng Thiên 4tăng +100% kinh nghiệm, +100 công kích (quái), +100 phòng ngự (quái).
 • Thăng Thiên 5: tăng +50% kinh nghiệm, +100 công kích (quái), +100 phòng ngự (quái).

 

 undefined hình 8 Thần Thú Bánh Sinh Nhật Kem Trái Cây (Đặc Biệt) (Sự Kiện)

 • Áp dụng tất cả cấp thăng chức: tăng +40% kinh nghiệm, +80 ~ 100 công kích (quái) ,+80 ~ 100 phòng ngự (quái).
  (Không áp dụng đối kháng nhân vật).

 

► undefined hình 19 Thần Thú Bánh Sinh Nhật Kem Sô Cô La (Đặc Biệt)  

 • Thăng Thiên 3 trở xuống: tăng +300% kinh nghiệm, +200 công kích (quái), +200 phòng ngự (quái).
 • Thăng Thiên 4tăng +200% kinh nghiệm, +200 công kích (quái), +200 phòng ngự (quái).
 • Thăng Thiên 5: tăng +100% kinh nghiệm, +200 công kích (quái), +200 phòng ngự (quái).

 

Lưu ý: 

- Thần thú không thể tăng cường, tiến hóa, phong ấn.
- Chỉ bảo lưu Thần thú trong Tủ giữ ấm.
- Cần mang Thần thú tại ô Thần thú trên người nhân vật để nhận được hiệu quả

 

Nếu các Hiệp Khách có thắc mắc vui lòng liên hệ qua fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc Cổng Hỗ Trợ để được giải đáp nhanh nhất.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.