less.watch();
Y Phục của Đại Phu
Trang Chủ / Đại Phu / Y Phục của Đại Phu
26/12/2023

Y PHỤC CỦA ĐẠI PHU

Trang phục của đại phu luôn mang một nét dịu dàng, thâm trầm. Theo thời gian, cùng với sự phân chia chính tà, y phục của đại phu dần có sự đối đầu rõ rệt: uy nghi lộng lẫy của tiên y - chính phái và ma khí bao trùm của ác y - Tà phái.

Chính Phái

 

Tà Phái

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.