less.watch();
[Nhiệm vụ] Chính Phái
Trang Chủ / Nhiệm Vụ / [Nhiệm vụ] Chính Phái
04/03/2024

NHIỆM VỤ CHÍNH PHÁI

[Cấp 36] Món Nợ Của Ác Tặc

- Nhận NV: Hồng Phụng Hoàng.

- Hướng Dẫn: 

+ Đánh bại [Cự Tí Dị Nhân] ở ngọai thành Liễu Chính Quan lấy 10 [Kho Báu Của Cự Tí Dị Nhân].

- Trả NV: Hồng Phụng Hoàng.

- Phần Thưởng:

+ Exp: 45.000.
+ Nhẫn LV35.
+ Kim Cương Thạch(4 cái).

 

[Cấp 36] Mối Đe Dọa Từ Những Kẻ Đảo Tẩu

- Nhận NV: Tiêu Sơn Thủy.

- Hướng Dẫn: 

+ Đánh bại [Tiểu Sơn Quái] ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy 15 [Giáp Của Tiểu Sơn Quái].

- Trả NV: Tiêu Sơn Thủy.

- Phần Thưởng:

+ Exp: 50.000.
+ Kim Cương Thạch (4 cái).

 

[Cấp 37] Tấn Công Lợi Trảo Sơn Mị

- Nhận NV: Quan Chủ Liễu Như.

- Hướng Dẫn: 

+ Đánh bại [Lợi Trảo Sơn Mi] ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy 20 [Lợi Trảo Sơn Mi].

- Trả NV: Quan Chủ Liễu Như.

- Phần Thưởng:

+ Exp: 110.000.
+ Phúc Vạn Phù 5% (4 cái).

 

[Cấp 38] Sự Nổi Giận Của Sơn Tiêu

- Nhận NV: Quan Chủ Liễu Như.

- Hướng Dẫn:

+ Đánh bại [Sơn Quái] ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy 20 [Sơn Tiêu].

- Trả NV: Quan Chủ Liễu Như.

- Phần Thưởng:

+ Exp: 135.000.
+ Kim Cương Thạch (4 cái).

 

[Cấp 39] Điều Tra Về Hỏa Tặc

- Nhận NV: Quan Chủ Liễu Như.

- Hướng Dẫn:

+ Đánh bại [Xích Phát Hỏa Tặc] ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy [Kế Hoạch Của Hỏa Tặc].

- Trả NV: Quan Chủ Liễu Như.

- Phần Thưởng:

+ Exp: 160.000.
+ x1.2 Exp (2h).
+ Phúc Vạn Phù 10% (2 Cái).

 

[Cấp 40] Sai Lầm

- Nhận NV: Tiêu Xuân Thủy.

- Hướng Dẫn:

+ Đánh bại [Độc Nhãn Hỏa Tặc] hoặc Xích Phát Hỏa Tặc ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy 15 [Hàng Hóa Huyền Bột Phái].

- Trả NV: Tiêu Xuân Thủy.

- Phần Thưởng:

+ Exp: 190.000.
+ Tiên Lục Đơn (4 cái).

 

[Cấp 41] Khôi Phục Đền Thờ Đá

- Nhận NV: Quan Chủ Liễu Như.

- Hướng Dẫn: 

+ Nói chuyện với Tiêu Xuân Thủy
+ Đánh bại Dị Vực Ác Tăng ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy [Thư Cá Nhân]

- Trả NV: Quan Chủ Liễu Như.

- Phần Thưởng:

+ Exp: 225.000.
+ Phúc Vận Phù 5% (2 cái).
+ Cường Hóa Thạch (5 cái).

 

[Cấp 42] Q Khứ

- Nhận NV: Quan Chủ Liễu Như.

- Hướng Dẫn:

+ Đánh bại [Dị Vực Ác Tăng] ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy [Kế Hoạch Của Liên Hoa Giáo Đồ].

- Trả NV: Quan Chủ Liễu Như.

- Phần Thưởng:

+ Exp: 260.000.
+ Kim Cương Thạch (2 cái).
+ Hàn Ngọc Thạch (2 cái).

 

[Cấp 43] Những Mảnh Ký Ức

- Nhận NV: Hồng Phụng Hoàng.

- Hướng Dẫn:

+ Đánh bại [Liên Hoa Giáo Đồ] ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy 05 [Sách Của Liên Hoa Giao Đồ].

- Trả NV: Hồng Phụng Hoàng.

- Phần Thưởng:

+ Exp: 310.000.
+ Kim Cương Thạch (4 cái).

 

[Cấp 44] Đanh Đạo Tặc – Đền Thờ Đá

- Nhận NV: Quan Chủ Liễu Như.

- Hướng Dẫn: 

+ Nói chuyện với Hồ Ngân Hoa.
+ Đánh bại [Huyết Đồ Ma] ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy [Đạo Tặc Ẩn Thư].

- Trả NV: Hồng Phụng Hoàng.

- Phần Thưởng:

+ Exp: 360.000.
+ Kim Cương Thạch (2 cái).

 

[Cấp 44] Ngăn Chặn Đạo Tặc Hoa Viên

- Nhận NV: Hồ Ngân Hoa

- Hướng Dẫn, + Đánh bại Tung Võ Môn Đoản Đao Đệ Tử ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy 10 [Chứng Nhận Ám Binh]

- Trả NV: Hồ Ngân Hoa

- Phần Thưởng:

+Điểm Rèn luyện : 50.000

+Nhẫn Lvl 40

+Kim Cương Thạch (2 cái)

 

[Cấp 45] Điểm Cốt Lỗi - Đạo Tặc Ở Hoa Viên

- Nhận NV: Hồ Ngân Hoa.

- Hướng Dẫn:

+ Đánh bại [Tụng Võ Môn Ác Bá] ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy [Nghi Thư]

- Trả NV: Hồ Ngân Hoa.

- Phần Thưởng:

+ Exp: 420.000.
+ Ngưng Thần Châu (100.000 exp).
+ Bích Lục Thần Thảo.

 

[Cấp 46] Kẻ Cướp

- Nhận NV: Tiêu Xuân Thủy.

- Hướng Dẫn:

+ Đánh bại [Tụng Võ Môn Ác Bá] ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy 20 [Chính Phái Môn].

- Trả NV: Tiêu Xuân Thủy.

- Phần Thưởng:

+ Exp: 500.000.
+ Điểm Rèn luyện: 10.000.
+ Cường Hóa Thạch (5 Cái).
+ Hộp Bạch Ngân Bảo (4 cái).

 

[Cấp 47] Tấn Công Đạo Tặc

- Nhận NV: Hồ Ngân Hoa.

- Hướng Dẫn:

+ Đánh bại [Tụng Võ Môn Trường Mâu] ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy 15 [Tụng Võ Môn Trượng].

- Trả NV: Hồ Ngân Hoa.

- Phần Thưởng:

+ Exp: 570.000.
+ Điểm Rèn luyện: 10.000.
+ Tiên Lục Đơn (2 cái).
+ Hộp Bạch Ngân Bảo (3 cái).

 

[Cấp 48] Điểm Nghi Vấn

- Nhận NV: Hồ Ngân Hoa.

- Hướng Dẫn:

+ Đánh bại [Lục Thanh Ác Binh] ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy [Bức Thư Lạ].

- Trả NV: Hồ Ngân Hoa.

- Phần Thưởng:

+ Exp: 670.000.
+ Phúc Vận Phù 10% (2 Cái).

 

[Cấp 49] Đồ Tiếp Tế Bị Đánh Cắp

- Nhận NV: Hồng Phụng Hoàng.

- Hướng Dẫn:

+ Đánh bại [Tụng Võ Môn Đoàn Tử Để Phủ] ở ngọai thành Liễu Chính Quan lấy 15 [Tiếp tế của Phụng Hoàng].

- Trả NV: Hồng Phụng Hoàng.

- Phần Thưởng:

+ Exp: 780.000.
+ Điểm rèn luyện: 10.000.
+ X1.5 điểm kỷ năng.

 

[Cấp 50] Thông Cáo Trúc Lâm

- Nhận NV: Tiêu Xuân Thủy.

- Hướng Dẫn:

+ Đánh bại [Trúc Lâm Song Kiếm] ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy 10 [Thông Cáo Trúc Lâm].

- Trả NV: Tiêu Xuân Thủy.

- Phần Thưởng:

+ Exp: 920.000.
+ Kim Cương Thạch (2 cái).

 

[Cấp 51] Uyên Trúc Lâm Náo Loạn

- Nhận NV: Sở Lưu Tình.

- Hướng Dẫn:

+ Đánh bại [Trúc Lâm Tiểu Ma Tiên] ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy 20 [Thông Tin Trúc Lâm].

- Trả NV: Sở Lưu Tình.

- Phần Thưởng:

+ Exp: 1020.000.
+ Cường hóa thạch (5 cái).
+ Kim Cương Thạch (2 cái).

 

[Cấp 52] Uyên Trúc Lâm Náo Loạn

- Nhận NV: Sở Lưu Tình.

- Hướng Dẫn:

+ Đánh bại [Độc Nhãn Ác Tặc] ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy 20 [Mã Tài Liệu].

- Trả NV: Sở Lưu Tình.

- Phần Thưởng:

+ Exp: 1150.000.
+ Hạn Ngọc Thạch (2 cái).

 

[Cấp 53] Ngắm Hoa

- Nhận NV: Châu Ưng Thủ.

- Hướng Dẫn:

+ Đánh bại [Người Chặt Tre Trộm] ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy 20 [Hoa Trúc Lâm].

- Trả NV: Châu Ưng Thủ.

- Phần Thưởng:

+ Exp: 1230.000.
+ Ngưng Thần Châu (500.000 exp).

 

[Cấp 54] Sự Thật Đằng Sau Vụ Án

- Nhận NV: Sở Lưu Tình.

- Hướng Dẫn:

+ Đánh bại [Người Chặt Tre Trộm] ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy [Thông Tin Chính Tông]

- Trả NV: Sở Lưu Tình.

- Phần Thưởng:

+ Exp: 1350.000.
+ Điểm Rèn Luyện: 50.000.

 

[Cấp 56] Động Thái Của Tụng Võ Môn (Thần Võ Môn)

- Nhận NV: Phó Môn Chủ Văn Tứ Hải

- Hướng Dẫn:

+ Đánh bại [Tụng Võ Môn Chùy Đệ Tử] ở ngoại thành Thần Võ Môn lấy 10 [Báo cáo đệ tử tụng võ môn] giao cho Phó Môn Chủ Văn Tứ Hải.
+ Tiếp tục đánh bại [Kim Bài Nhân Dao Kiếm] lấy về 10 [Chiến lợi phẩm].

- Trả NV: Phó Môn Chủ Văn Tứ Hải.

- Phần Thưởng:

+ Exp: 1550.000.

 

[Cấp 58] Thông Điệp Đầu Hàng (Thần Võ Môn)

- Nhận NV: Phó Môn Chủ Văn Tứ Hải.

- Hướng Dẫn:

+ Đánh bại [Tụng Võ Khoái Kiếm Hàn Sĩ] ở ngoại thành Thần Võ Môn lấy 10 [Thông Điệp Đầu Hàng].

- Trả NV: Hồ Ngân Hoa.

- Phần Thưởng:

+ Exp: 1650.000.

 

Nếu các Hiệp Khách có thắc mắc vui lòng liên hệ qua fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc Cổng Hỗ Trợ để được giải đáp nhanh nhất.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.