less.watch();
Nhiệm Vụ Chính Tà
Trang Chủ / Nhiệm Vụ / Nhiệm Vụ Chính Tà
26/10/2020
Nhiệm Vụ Chính Tà
Hệ thống nhiệm vụ hàng ngày cho các thế lực Chính - Tà từ thăng chức 2 đến thăng chức 5.
 
 
Các hiệp khách sẽ nhận nhiệm vụ tại 2 NPC Hoa Hữu Khuyết và Ôn Hiểu Dư tại thành Huyền Bột và tùy theo cấp độ thăng chức của nhân vật mà số tiền vàng (gold) bị tiêu hao như sau:
 
 
Hiệu ứng hỗ trợ này sẽ giúp các hiệp khách có thể tăng thêm điểm kinh nghiệm và kĩ năng trong 4 giờ online mỗi ngày, và tùy theo tỉ lệ số lượng người của từng thế lực nhận và trả nhiệm vụ trong từng thời điểm mà nhận được chỉ số hiệu ứng hỗ trợ khác nhau (chỉ số chỉ được qui đổi theo tỉ lệ tương đối chứ không tính chính xác tuyệt đối).
 
Ví dụ: 
 
- Tại 1 thời điểm bất kỳ trong ngày, có 100 hiệp khách nhận và trả nhiệm vụ, trong đó có 67 người thuộc chính phái, thì số người bên tà phái trả nhiệm vụ lúc đó sẽ nhận được buff hỗ trợ tăng 67% và ngược lại.
 
- Nếu số lượng hiệp khách chính - tà gần bằng nhau thì mỗi bên sẽ nhận được buff hỗ trợ tăng 50%.
 
Khi hoàn thành nhiệm vụ các hiệp khách sẽ bị trừ tiền (gold) và nhận được hiệu ứng hỗ trợ theo thế lực như sau:
 
 
 
Nhiệm vụ nhận 1 lần/ngày và được khởi động lại vào lúc 0h00 mỗi ngày
 
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.