less.watch(); Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Cẩm Nang - Ưu Đãi Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù
Ưu Đãi Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù
Trang Chủ / Cửa Hàng / Ưu Đãi Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù
18/09/2023

Vật phẩm HOT Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù với những ưu đãi hấp dẫn

CHÍ TÔN NHIỆT HUYẾT PHÙ

  • Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù có thể nhận được từ DzoShop
  • Ưu đãi áp dụng cho tất cả nhân vật toàn máy chủ thuộc ID con sử dụng Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù.
  • Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù có thể sử dụng thêm khi chưa hết hạn, thời gian sử dụng sẽ được cộng dồn
  • Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù có thời gian sử dụng không ngắt quãng, được tính từ lúc bắt đầu sử dụng.
Hình Tên vật phẩm Mô tả
Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù (1 ngày) Tăng xác suất cường hóa 5%, hợp thành 5%, điểm kinh nghiệm 30%,
rèn luyện 20%, tiền 20%
điểm kinh nghiệm Ngưng Thần Châu 40%, xác suất thu thập hồn 50%,
mang vác 100%, xác suất thu thập thành công. (Dùng vào kênh VIP)
Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù (30 ngày) Tăng xác suất cường hóa 5%, hợp thành 5%, điểm kinh nghiệm 30%,
rèn luyện 20%, tiền 20%
điểm kinh nghiệm Ngưng Thần Châu 40%, xác suất thu thập hồn 50%,
mang vác 100%, xác suất thu thập thành công. (Dùng vào kênh VIP)

 


 CẬP NHẬT PHIÊN BẢN 09/2022 

Vật phẩm hot Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù tăng cường ưu đãi tiền vàng:

- Khi sử dụng Chí tôn NHP có thời hạn cao hơn 30 ngày sẽ nhận thêm ưu đãi tiền vàng:

  • 60 ngày >x> 30 ngày: tăng đến 50% 
  • 90 ngày >x> 60 ngày: tăng đến 80% 
  • x> 90 ngày : tăng đến 110%

- Tăng thêm tiền vàng khi nhân vật luyện cấp: tăng đến 30%

- Tăng thêm tiền vàng cho nhân vật có sử dụng trong tổ đội: tăng đến 25%

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.