less.watch();
Vũ Khí của Hàn Bảo Quân
Trang Chủ / Hàn Bảo Quân / Vũ Khí của Hàn Bảo Quân
26/12/2023

VŨ KHÍ CỦA HÀN BẢO QUÂN

Hàn Bảo Quân được Thiên Mã Tướng Quân vô cùng ưu ái trao Hỏa Long Đao - bảo đao có khả năng tự phát hoả - một trong Bát Đại Kỳ Bảo trong giang hồ. Ngoài vũ khí này, Hàn Bảo Quân còn sử dụng vũ khí cầm tay khác gọi là Bạch Long Đao. Cả 2 vũ khí đều có Thần lực vô song và không phân biệt thế lực Chính - Tà.

1. Hỏa Long Đao:

• Đặc điểm của Hỏa Long Đao:

- Được tặng khi khởi tạo nhân vật Hàn Bảo Quân.
- Vật phẩm này không thể vứt bỏ/cất kho/giao dịch/mua bán.
- Có thể Hợp thành (với Kim cương thạch) & Nâng cấp (với Cường hóa thạch).
- Khi cường hóa Hỏa Long Đao thất bại, tất cả các dòng hợp thành trên đao sẽ mất, cấp độ cường hóa trở về 0.
- Tăng sức mạnh của Hỏa Long Đao theo 2 cách: nâng cấp và thăng chức vũ khí.
- Dùng >Tử Thiên Thạch< để thay thế các dòng hợp thành thuộc tính cao hơn của vũ khí (phong ấn).
=> Lưu ý: Để thăng chức, cần sử dụng Huyết Chủ Thiên Bảo (nhận được từ nhiệm vụ cấp độ 60)

• Thăng chức:

Qua các lần nâng cấp Hỏa Long Đao sẽ thay đổi hình dáng của nó, với đường nét ngày càng sắc sảo và đẹp hơn.

 

 

2. Bạch Long Đao:

Ngoài Hỏa Long Đao thì Hàn Bảo Quân cũng có thể sử dụng một loại vũ khí nữa là Bạch Long Đao - vũ khí này yếu hơn Hỏa Long Đao một bậc.

• Đặc điểm của Bạch Long Đao:

- Nhận được khi tham gia một số tính năng trong Hiệp Khách.
- Có thể mua bán / giao dịch / vứt bỏ / cất kho.
- Cường hóa / hợp thành tương tự các vũ khí khác và sẽ biến mất nếu cường hóa thất bại.

• Thăng chức:

Tương tự Hỏa Long Đao, Bạch Long Đao sẽ thay đổi hình dáng và sức mạnh khi thăng chức

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.