Giới thiệu chung về nhân vật Tử Hào - Chấn Phong Lang