Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Khach San Vuong Gia] (09.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Tu Thien Thach (02/10)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Uu Dai) Thuy Ngoc Phu Vu Khi - Chan (02/10)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Chien Than Bao Ruong (09.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (21/09/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Thang Sinh Nhat (2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Dem Hoi Trang Ram (09.2023)

Bảo Địa Châu

Bảo Địa Châu

Trang chủ / Bảo Địa Châu / Trang bị Bảo Địa ChâuTrang chủ / Bảo Địa Châu / ...

Trang bị Bảo Địa Châu

22/07/2022

TRANG BỊ BẢO ĐỊA CHÂU

(Hệ thống trang bị tăng cường Bảo Địa Châu được cập nhật vào tháng 07/2022)

SĂN LÙNG BẢO ĐỊA CHÂU

- Trang bị Bảo Địa Châu có thể đạt được thông qua Chiến trường :

  • Xem chi tiết >>(Chiến trường Viêm Long)<<
  • Trang bị Bảo Địa Châu từ Chiến trường Viêm Long gọi là Hỏa Long Châu
  • Hỏa Long Châu củng cố sức mạnh đối kháng quái và hỗ trợ một phần sức mạnh nhân vật
  • Hỏa Long Châu là trang bị phù hợp cấp độ chiến trường Viêm Long, Thăng Thiên 4 trở lên. Tuy nhiên, nhân vật Thăng Thiên 4 có thể mang trang bị cấp độ bất kỳ thỏa điều kiện cường hóa vẫn nhận được thuộc tính hỗ trợ
  • Điều kiện cường hóa của trang bị chính, xem bên dưới