Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Khach San Vuong Gia] (09.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Chien Than Bao Ruong (09.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (21/09/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh nghiem] Ho Tro (2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Dem Hoi Trang Ram (09.2023)

Nhiệm Vụ

Nhiệm Vụ

Trang chủ / Nhiệm Vụ / [Tân thủ] Đá thạch anhTrang chủ / Nhiệm Vụ / ...

[Tân thủ] Đá thạch anh

07/05/2022

  NHIỆM VỤ [TÂN THỦ] ĐÁ THẠCH ANH

 

undefined hình 8 Giới thiệu:

- Nhiệm vụ: [Tân thủ] Đá Thạch Anh
- Nơi nhận: NPC Đao Kiếm Tiếu (Huyền Bột Phái)

undefined hình 8 Hướng dẫn nhiệm vụ:

- Bước 1: Các Hiệp Khách nhận nhiệm vụ tại NPC Đao Kiếm Tiếu (Huyền Bột Phái)
- Bước 2: Sau khi trò chuyện cùng Đao Kiếm Tiếu, thu thập vật phẩm 01 "Đá Thạch Anh" từ DzoShop

Hình Vật phẩm nhiệm vụ
Đá Thạch Anh
thu thập từ DzoShop


- Bước 3: Trả nhiệm vụ tại NPC Đao Kiếm Tiếu

undefined hình 8 Hoàn thành nhiệm vụ:

- Tùy thuộc vào thuộc tính của vật phẩm " Đá Thạch Anh" mà nhân vật đã thu thập, nhận được 04 Đá Hợp Thành có thuộc tính tương ứng.

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.