Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Sotteok Sotteok] (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (02.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Tiến cấp] Tháng 07Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Tiến cấp] Tháng 07

09/07/2020
!!! Khuấy động không khí cùng kỹ năng bức tốc  
 Yulgang Hiệp Khách cập nhật 
 
 Sự Kiện [TIẾN CẤP

Dành riêng cho máy chủ Huyền Vũ Môn và Thiên Thần Các

 

 Thời gian
Báo danh và Tham gia : (15:00) 09/07 ~ (11:00) ngày 10/07/2020
 
 Đối tượng tham gia
- Máy chủ : Huyền Vũ Môn, Thiên Thần Các
 
 Nội dung sự kiện
- Nạp @DzoCash & Mua sắm vật phẩm từ DzoShop) theo mốc quà nhận trong thời gian Sự Kiện
- Tiến hành báo danh Quà tặng Tiến cấp >> tại đây<<
 
  Quà tặng Tiến cấp
 
icon-dong-hungole-blog (467) Quà tặng tiến cấp (1) : 01 Sức phẩm kỹ thuật phù (cao cấp)
 ► Nạp tối thiểu 1,150@DzoCash / quà tặng
 ► Mua sắm 01 Hộ Tâm Đơn (100%) (24 giờ) từ DzoShop / quà tặng
 (Vật phẩm đã mua sắm đặt tại rương hành trang theo yêu cầu Fanpage)
 ► Mỗi nhân vật nhận tối đa 05 quà tặng này
 
icon-dong-hungole-blog (467) Quà tặng tiến cấp (2) : 01 Tử Hà Thần Đan (1 ngày) (khóa)
 ► Nạp tối thiểu 2,050@DzoCash / quà tặng
 ► Mua sắm 01 Bùa thủy tinh (phòng ngự) / quà tặng
 (Vật phẩm đã mua sắm đặt tại rương hành trang theo yêu cầu Fanpage)
 ► Mỗi nhân vật nhận tối đa 05 quà tặng này
 
 
 Lưu ý
- Mỗi ID con có thể tham gia cả 2 Quà tặng tiến cấp (1) và (2)
- Nhân vật nhận quà là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên
- Tham gia mà không báo danh xem như từ chối nhận ưu đãi từ chương trình.
- Báo danh / Tham gia ngoài thời gian yêu cầu xem như từ chối nhận ưu đãi từ chương trình.
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash (không áp dụng cho DzoBonus)
- Áp dụng cộng dồn @DzoCash riêng biệt trên từng ID con (Dzxx/SNxx).
- @DzoCash tham gia chương trình này là độc lập với các Sự Kiện khác.
- Tất cả quà tặng từ chương trình này sẽ xóa bỏ khỏi máy chủ trước ngày 11.08.2020. Người tham gia được xem là đã hiểu và chấp nhận quy định của chương trình.
- Vật phẩm mua sắm sẽ được thu hồi và trao thưởng quà tặng tương ứng
- Quà tặng ghi chú (khóa) là không thể giao dịch, lưu trữ, mở shop ...
- Trao quà trong vòng 7 ngày làm việc kể từ thời điểm kết thúc thời hạn thắc mắc Kết quả Sự Kiện.

 

 !!! SỰ KIỆN TRỢ CẤP ĐẶC BIỆT !!! 
Anh Dong (17) Nhanh tham gia nào Anh Dong (17)

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.