Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Bonus - 24/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Tuần Lễ Thời Trang (11.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Tuần Lễ Thời Trang (11.2021)

29/10/2020

Ta là quà của thế gian
Gói ghém cho kỹ, bạc vàng nào so
Khí chất đó, khó mà đo
Thời trang hợp ý, đẹp cho chính mình 

 Sự Kiện TUẦN LỄ THỜI TRANG

 Đối tượng tham gia : toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

 Thời gian Sự Kiện : 

Bắt đầu : (10:00) ngày 19/11/2021
Kết thúc : (23:59) ngày 19/11/2021

  Thể lệ tham gia :

- Trong thời gian trên khi nạp mới và tiêu mới có báo danh sẽ nhận thêm quà tặng :

 • DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia.
 • Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
 • Có thể mua sắm vật phẩm bất kỳ tham gia Sự Kiện.
 • Xem chi tiết >>(Hồng Mật Thần Thảo)<<
 • Hồng Mật Thần Thảo sử dụng đến (23:59) ngày 23/12/2021.

- Nạp mới và tiêu mới từ 4,000@DzoCash trở lên :

 • Tặng 01 Trang phục Tướng cướp Ả Rập (vĩnh viễn) quà cho toàn máy chủ

- Nạp mới và tiêu mới từ 6,000@DzoCash trở lên :

 • Tặng 01 Ngân Dạng Mật Phong (vĩnh viễn) quà cho toàn máy chủ
 • Tặng 02 Hồng Mật Thần Thảo (bậc 2) (EV) quà cho toàn máy chủ

- Nạp mới và tiêu mới từ 10,000@DzoCash trở lên :

 • Tặng 01 Trang phục Thiên Thần (vĩnh viễn) quà cho toàn máy chủ
 • Tặng 03 Hồng Mật Thần Thảo (bậc 3) (EV) quà cho toàn máy chủ
 • Tặng 03 Hàn ngọc thạch (cao cấp) (ulpt 80)  quà ưu đãi thêm cho Đông Lãnh Điện

 Mẫu báo danh tại >>(bài viết Sự Kiện)<< : 

 • Tham gia Sự kiện TUẦN LỄ THỜI TRANG (11.2021)
 • Tên nhân vật
 • Máy chủ 
 • Trang phục muốn nhận
 • Chấp nhận quyết định của BTC

 

 Lưu ý :
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con (DZxxx/SNxxx)
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Mỗi Facebook có thể tham gia cho nhiều nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên mua sắm của ID con tham gia
- Tham gia nhưng không báo danh xem như từ chối nhận quà từ Sự Kiện và ngược lại.
- Mỗi nhân vật nhận chỉ nhận 1 phần quà giá trị cao nhất từ Sự Kiện
- Tặng phẩm (EV) khóa giao dịch
- Thời trang tặng theo giới tính nhân vật tham gia

- Thời trang tặng không hiệu ứng, có thể giao dịch, lưu kho, hợp thành...
- Trao thưởng trong vòng 7 ngày làm việc khi kết thúc giải đáp kết quả Sự Kiện

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.