Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Sotteok Sotteok] (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (22/02/2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Uu Dai) Pha Kich Phu (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Uu Dai) So Co La Trang (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Ngot Ngao (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Mo ban] Hop Qua Danh Du (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (02.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Sự Kiện Đặc Biệt 29/09Trang chủ / Sự Kiện / ...

Sự Kiện Đặc Biệt 29/09

29/09/2022

Yulgang Hiệp Khách mang đến ưu đãi tặng phẩm cực hấp dẫn khi mua sắm.

Sự Kiện  ĐẬC BIỆT

⏰ Thời gian: (12:00) ngày 29/09/2022 ~ (10:00) ngày 30/09/2022.

🔰  Đối tượng tham gia: Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

🔰  Nội dung:

Trong thời gian sự kiện khi nạp và mua sắm mới từ DzoShop sẽ nhận thêm khuyến mãi :

Ưu đãi Yêu cầu Phần quà
1

Nạp và tiêu mới 4,000@DzoCash

02 Bộ Gia Công Thường

2

Nạp và tiêu mới 8,000@DzoCash

02 Bộ Gia Công Cao Cấp

(Mỗi ưu đãi chỉ có thể tham gia 4 lần, đăng ký tham gia ưu đãi để nhận thưởng)
 

Bộ Gia Công Thường: Bao gồm 04 Nguyên Liệu Gia Công Chung + 04 Nguyên Liệu Gia Công Nhẫn/Dây Chuyền/Khuyên Tai (chỉ chọn 1 loại)

Bộ Gia Công Cao Cấp: Bao gồm 04 Nguyên Liệu Gia Công Chung + 01 Nguyên Liệu Gia Công Cao Cấp Nhẫn/Dây Chuyền/Khuyên Tai (chỉ chọn 1 loại), loại cao cấp tăng tỷ lệ gia công thành công, mỗi lần sử dụng 1.

Tính năng Gia Công Trang Sức: -->xem chi tiết<--

 Đăng ký:

Hiệp Khách gửi yêu cầu hỗ trợ để báo danh tham gianhận ưu đãi trong thời gian Sự Kiện:

 Báo danh tại >>Cổng hỗ trợ<< theo mẫu:

♦♦ Mẫu đăng ký tham gia Sự Kiện:

   • Tham gia Sự Kiện Đặc Biệt (29/09)
   • Ưu đãi muốn tham gia
   • ID con
   • Tên nhân vật
   • Máy chủ
   • Loại nguyên liệu: Ví dụ Nhẫn

Lưu ý

- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.
- Cộng dồn @DzoCash nạp cho cùng ID con (Dzxxx/SNxxx).
- Tiêu DzoCash trên nhân vật nào trao thưởng cho nhân vật đó.
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc giải đáp kết quả Sự Kiện.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.