Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Goi VIP Tan Thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Vong Quay May Man (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Tro Gia Dac Biet - 16/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 12/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Tan thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [THẦN Y TÁI THẾ] Siêu Thị Thời Trang (10.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[THẦN Y TÁI THẾ] Siêu Thị Thời Trang (10.2021)

24/10/2018

Ngân Kiều Long lại mở shop thời trang cực chất
chào Phiên bản mới Thần Y Tái Thế

 Sự Kiện [THẦN Y TÁI THẾ] SIÊU THỊ THỜI TRANG

 Đối tượng tham gia : toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

 Thời gian Sự Kiện : 

Bắt đầu : (10:30) ngày 27/10/2021
Kết thúc : (23:59) ngày 27/10/2021

  Thể lệ tham gia :

- Trong thời gian trên khi nạp mới và tiêu mới thỏa điều kiện sẽ nhận thêm quà tặng :

 • DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia.
 • Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi
 • Xem chi tiết >>(Hồng Mật Thần Thảo) <<

- Nạp mới và tiêu mới từ 2500@DzoCash trở lên :

 • Tặng 01 Áo dài (vĩnh viễn) quà cho toàn máy chủ
 • Tặng 02 Xích Long Chỉ Thêu (1 ngày) (EV)  quà ưu đãi thêm cho Đông Lãnh Điện

- Nạp mới và tiêu mới từ 4,500@DzoCash trở lên :

 • Tặng 01 Quàng khăn đỏ / Sói xì -tai (vĩnh viễn) quà cho toàn máy chủ
 • Tặng 02 Bích Long Chỉ Thêu (1 ngày) (EV)  quà ưu đãi thêm cho Đông Lãnh Điện

- Nạp mới và tiêu mới từ 8,000@DzoCash trở lên :

 • Tặng 01 Trang phục Siam / Nakhon (vĩnh viễn) quà cho toàn máy chủ
 • Tặng 02 Kim Long Chỉ Thêu (24 giờ) quà cho toàn máy chủ
 • Tặng 02 Hồng Mật Thần Thảo (bậc 1) (EV)  quà ưu đãi thêm cho Đông Lãnh Điện

- Nạp mới và tiêu mới từ 15,000@DzoCash trở lên :

 • Tặng 01 Trang phục Tùng Lâm Yêu Tinh (vĩnh viễn) quà cho toàn máy chủ
 • Tặng 02 Kim Long Chỉ Thêu (7 ngày) quà cho toàn máy chủ
 • Tặng 04 Hồng Mật Thần Thảo (bậc 2) (EV)  quà ưu đãi thêm cho Đông Lãnh Điện


 

 Lưu ý :
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con (DZxxx/SNxxx)
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên mua sắm của ID con tham gia
- Mỗi nhân vật nhận chỉ nhận 1 phần quà giá trị cao nhất từ Sự Kiện
- Tặng phẩm từ Sự Kiện khóa giao dịch
- Thời trang tặng không hiệu ứng, có thể giao dịch, lưu kho, hợp thành...

- Trao thưởng trong vòng 7 ngày làm việc khi kết thúc giải đáp kết quả Sự Kiện
- Thông tin gỡ bỏ Hồng Mật Thần Thảo >>(click xem)<<

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.