[Uu dai] Nap lan dau (09.2020)
Dau truong Soi dong (09.2020)
[DzoShop] Cap nhat (17/09/2020)
[Qua tang] Combo Lich Thang 10, 11, 12
[Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (09/2020)
[Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (10/09/2020)
[Chuoi Su Kien] Thu Gian Cuoi He (09.2020)
Trang phuc hieu ung [Game thu Tinh anh] (08.2020)
[Thong bao] Sap nhap May chu (08.2020)
[Qua tang] Dac Biet (nua cuoi 2020)
(Qua Tang) Qua Tang Tri An Vip Quy 3 - 2020
[Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)
Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Đánh Tráo Vật PhẩmTrang chủ / Sự Kiện / ...

Đánh Tráo Vật Phẩm

12/03/2019
SỰ KIỆN
 TRÁO ĐỔI VẬT PHẨM 
 
 
 
 Thời gian

- Bắt đầu :  12/03/2019 (10:00)
- Kết thúc : 17/03/2019 (23:59)

 Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Hiệp Khách đủ điều kiện sẽ nhận được
vật phẩm trao đổi từ DzoShop

 Điều kiện & Quà tặng

- Điều kiện cần : có nạp đủ >= 3,000 @DzoCash trở lên

- Điều kiện đủ : dùng vật phẩm để đánh tráo

 + Để đổi được Hộ Tâm Đơn (150%)(24 giờ) x(2), cần :
           3 Thiên Tâm Đơn (80%)(24 giờ) 

 + Để đổi được RTP (D.Chuyền Song Ngọc) x(1), cần :
           2 Chí Tôn NHP (30 ngày) + 1 Yêu Hóa Ma Võ (lớn)(10-Độ bền) 

 + Để đổi được (D.Chuyền Sinh Mệnh - Nguyên (MLC) x(1), cần :
           2 Chí Tôn NHP (30 ngày) 

 

Lưu ý : 

- Hộ Tâm Đơn (150%)(24 giờ) có thể giao dịch
- RTP (D.Chuyền Song Ngọc) (20 ngày) không thể sử dụng cho Mai Liễu Chân
- D.Chuyền Sinh Mệnh - N (MLC) thời hạn sử dụng 30 ngày

- Mỗi ID con đổi tối đa 6 Hộ Tâm Đơn (150%)(24 giờ) & 3 RTP (D.Chuyền Song Ngọc)
- Yêu cầu đăng ký qua
>> form <<
- Vật phẩm được tráo đổi vào ngày 14/03/2019 & 28/03/2019.
- Vật phẩm dùng để đánh tráo sẽ bị xóa.

 

 

Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút.