Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dac Biet (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Sieu Thi Thoi Trang] Dac Biet Mung Ngay Trai Dat (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Bonus Dac Biet Mung Ngay Trai Dat (2) (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Chien Phuc Thong Che Su (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuõi sụ kien] Mùng Gio To Hung Vuong (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (04.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Đánh Tráo Vật PhẩmTrang chủ / Sự Kiện / ...

Đánh Tráo Vật Phẩm

12/03/2019
SỰ KIỆN
 TRÁO ĐỔI VẬT PHẨM 
 
 
 
 Thời gian

- Bắt đầu :  12/03/2019 (10:00)
- Kết thúc : 17/03/2019 (23:59)

 Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Hiệp Khách đủ điều kiện sẽ nhận được
vật phẩm trao đổi từ DzoShop

 Điều kiện & Quà tặng

- Điều kiện cần : có nạp đủ >= 3,000 @DzoCash trở lên

- Điều kiện đủ : dùng vật phẩm để đánh tráo

 + Để đổi được Hộ Tâm Đơn (150%)(24 giờ) x(2), cần :
           3 Thiên Tâm Đơn (80%)(24 giờ) 

 + Để đổi được RTP (D.Chuyền Song Ngọc) x(1), cần :
           2 Chí Tôn NHP (30 ngày) + 1 Yêu Hóa Ma Võ (lớn)(10-Độ bền) 

 + Để đổi được (D.Chuyền Sinh Mệnh - Nguyên (MLC) x(1), cần :
           2 Chí Tôn NHP (30 ngày) 

 

Lưu ý : 

- Hộ Tâm Đơn (150%)(24 giờ) có thể giao dịch
- RTP (D.Chuyền Song Ngọc) (20 ngày) không thể sử dụng cho Mai Liễu Chân
- D.Chuyền Sinh Mệnh - N (MLC) thời hạn sử dụng 30 ngày

- Mỗi ID con đổi tối đa 6 Hộ Tâm Đơn (150%)(24 giờ) & 3 RTP (D.Chuyền Song Ngọc)
- Yêu cầu đăng ký qua
>> form <<
- Vật phẩm được tráo đổi vào ngày 14/03/2019 & 28/03/2019.
- Vật phẩm dùng để đánh tráo sẽ bị xóa.

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.