Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Bung no Cuong hoa (Dac Biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Phong Vu Mon] (To Doi) Mung Sap nhap May chu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat Mung Sap Nhap May Chu (22/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Đánh Tráo Vật PhẩmTrang chủ / Sự Kiện / ...

Đánh Tráo Vật Phẩm

12/03/2019
SỰ KIỆN
 TRÁO ĐỔI VẬT PHẨM 
 
 
 
 Thời gian

- Bắt đầu :  12/03/2019 (10:00)
- Kết thúc : 17/03/2019 (23:59)

 Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Hiệp Khách đủ điều kiện sẽ nhận được
vật phẩm trao đổi từ DzoShop

 Điều kiện & Quà tặng

- Điều kiện cần : có nạp đủ >= 3,000 @DzoCash trở lên

- Điều kiện đủ : dùng vật phẩm để đánh tráo

 + Để đổi được Hộ Tâm Đơn (150%)(24 giờ) x(2), cần :
           3 Thiên Tâm Đơn (80%)(24 giờ) 

 + Để đổi được RTP (D.Chuyền Song Ngọc) x(1), cần :
           2 Chí Tôn NHP (30 ngày) + 1 Yêu Hóa Ma Võ (lớn)(10-Độ bền) 

 + Để đổi được (D.Chuyền Sinh Mệnh - Nguyên (MLC) x(1), cần :
           2 Chí Tôn NHP (30 ngày) 

 

Lưu ý : 

- Hộ Tâm Đơn (150%)(24 giờ) có thể giao dịch
- RTP (D.Chuyền Song Ngọc) (20 ngày) không thể sử dụng cho Mai Liễu Chân
- D.Chuyền Sinh Mệnh - N (MLC) thời hạn sử dụng 30 ngày

- Mỗi ID con đổi tối đa 6 Hộ Tâm Đơn (150%)(24 giờ) & 3 RTP (D.Chuyền Song Ngọc)
- Yêu cầu đăng ký qua
>> form <<
- Vật phẩm được tráo đổi vào ngày 14/03/2019 & 28/03/2019.
- Vật phẩm dùng để đánh tráo sẽ bị xóa.

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.