Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Khach San Vuong Gia] (09.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Chien Than Bao Ruong (09.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (21/09/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh nghiem] Ho Tro (2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Dem Hoi Trang Ram (09.2023)

Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Dzogame - Trang Bị

Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Trang bị Bảo Địa Châu - 22072022
Cập nhật sau bảo trì định kỳ 21/07/2022
Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Nâng cấp Bảo Địa Châu - 22072022
Hệ thống nâng cấp Bảo Địa Châu cập nhật sau bảo trì định kỳ 21/07/2022
Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Viêm Long Giáp Trụ - 22072022
Hệ thống chế tạo mới được cập nhật sau bảo trì 21/07/2022