Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [May Chu Moi] Hao Hiep Coc - (11/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Nhiep Anh Gia] (02.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau Lien May chu] Hiep Lenh Chi Ton (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Cuoi Tuan (03/02)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (02/02/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang] Kinh Nghiem Ho Tro (02.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dau Truong Soi Dong (02.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Y Nghia Ngay Valentine (02.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu Dai Kenh VIP (02.2023)

Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Dzogame - Trang Bị

Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Trang bị Bảo Địa Châu - 22072022
Cập nhật sau bảo trì định kỳ 21/07/2022
Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Nâng cấp Bảo Địa Châu - 22072022
Hệ thống nâng cấp Bảo Địa Châu cập nhật sau bảo trì định kỳ 21/07/2022
Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Viêm Long Giáp Trụ - 22072022
Hệ thống chế tạo mới được cập nhật sau bảo trì 21/07/2022