Cài Đặt

Trang chủ / Cài Đặt / Dzolauncher Yulgang Hiệp KháchTrang chủ / Cài Đặt / ...

Dzolauncher Yulgang Hiệp Khách

06/04/2019

Tải Dzolauncher để login Yulgang Hiệp Khách
- Các Hiệp Khách có thể tải Bản cài đặt game full (đã bao gồm Dzolauncher) >>(Tải bản cài)<<
- Hoặc tải lại Dzolauncher (gốc) trong trường hợp Dzolauncher bị lỗi >>[Tải Dzolauncher]<<

Hướng dẫn mở Dzolauncher :
 1. Giải nén file Dzolauncher (Real_Dzogame_....zip)

 2. Chép Thư mục đã giải nén (Dzogame) vào ổ đĩa game theo đường dẫn :
Dzogame \ (cha Dzolauncher) 

 3. Log-in bằng Dzolauncher

 4. Cài đặt đường dẫn đến file Launcher game (Launcher.exe) >>(Xem hướng dẫn)<<

Lưu ý :
- Xóa thư mục Dzogame (chứa Dzolauncher) trước khi sao chép mới thư mục Dzogame vào