Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu Dai Cuoi Tuan (Dac Biet) (3) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [To Doi] Chung vui cung Phong Vu Mon (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Phong Vu Mon] (To Doi) Mung Sap nhap May chu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat Mung Sap Nhap May Chu (22/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Cao Thủ

Trang chủ / Cao Thủ / [Hướng Dẫn] Qua bản đồ mới - Yến Phi GiaTrang chủ / Cao Thủ / ...

[Hướng Dẫn] Qua bản đồ mới - Yến Phi Gia

19/11/2020

* Vị trí bắt đầu: bản đồ Huyền Bột Phái:

Bản đồ Yến Phi Gia chỉ dành cho các Hiệp Khách thăng thiên 3 trở lên.

Bước 1: Di chuyển đến gặp NPC "Thuyền Phu Tử" ở bến thuyền của Huyền bột Phái:

Bước 2: Bấm chuột trái vào NPC Thuyền Phu Tử và chọn "Xích Thiên Giới":

Bước 3: Ở bản đồ Xích Thiên Giới, di chuyển vào nội thành Xích Thiên Giới:

Bước 4: Tìm đến gặp NPC "Đội Trưởng Công Văn - Yến Phi Gia":

Bước 5: Bấm chuột trái vào NPC Đội Trưởng Công Văn - Yến Phi Gia và chọn "Yến Phi Gia":

Bước 6: Sau khi dịch chuyển, bạn đang ở bản đồ mới - Yến Phi Gia. Hãy chọn địa điểm mà bạn muốn đến:


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.