Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Thanh Long] (06.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [May Chu Moi] Thien Ma Cung - (06.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Bonus (05/06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Khuyen Mai) Chi Ton Hoa Duong Don (05/06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] Vua Cuong Hoa
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] 7 Ngay Tang Toc
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Chien Than Bao Ruong (06.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (06/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] Thang Cap Tu Luyen (01/06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] Anh Tai Hoi Tu (01/06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Fanpage] Cau Chuc May Man (01/06)

Cao Thủ

Trang chủ / Cao Thủ / [Hướng Dẫn] Qua bản đồ mới - Yến Phi GiaTrang chủ / Cao Thủ / ...

[Hướng Dẫn] Qua bản đồ mới - Yến Phi Gia

19/11/2020

* Vị trí bắt đầu: bản đồ Huyền Bột Phái:

Bản đồ Yến Phi Gia chỉ dành cho các Hiệp Khách thăng thiên 3 trở lên.

Bước 1: Di chuyển đến gặp NPC "Thuyền Phu Tử" ở bến thuyền của Huyền bột Phái:

Bước 2: Bấm chuột trái vào NPC Thuyền Phu Tử và chọn "Xích Thiên Giới":

Bước 3: Ở bản đồ Xích Thiên Giới, di chuyển vào nội thành Xích Thiên Giới:

Bước 4: Tìm đến gặp NPC "Đội Trưởng Công Văn - Yến Phi Gia":

Bước 5: Bấm chuột trái vào NPC Đội Trưởng Công Văn - Yến Phi Gia và chọn "Yến Phi Gia":

Bước 6: Sau khi dịch chuyển, bạn đang ở bản đồ mới - Yến Phi Gia. Hãy chọn địa điểm mà bạn muốn đến:


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.