Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Yen Phi Gia] Vong Quay May Man (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Yen Phi Gia] (VIP Code) Tan Thu (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang] VIP Bonus (2) (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Chien Phuc Thong Che Su (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Danh rieng Yen Phi Gia] Vung Dat Vang
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuõi sụ kien] Mùng Gio To Hung Vuong (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Combo Lich Quy 2
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (04.2021)

Cao Thủ

Trang chủ / Cao Thủ / [Hướng Dẫn] Qua bản đồ mới - Yến Phi GiaTrang chủ / Cao Thủ / ...

[Hướng Dẫn] Qua bản đồ mới - Yến Phi Gia

19/11/2020

* Vị trí bắt đầu: bản đồ Huyền Bột Phái:

Bản đồ Yến Phi Gia chỉ dành cho các Hiệp Khách thăng thiên 3 trở lên.

Bước 1: Di chuyển đến gặp NPC "Thuyền Phu Tử" ở bến thuyền của Huyền bột Phái:

Bước 2: Bấm chuột trái vào NPC Thuyền Phu Tử và chọn "Xích Thiên Giới":

Bước 3: Ở bản đồ Xích Thiên Giới, di chuyển vào nội thành Xích Thiên Giới:

Bước 4: Tìm đến gặp NPC "Đội Trưởng Công Văn - Yến Phi Gia":

Bước 5: Bấm chuột trái vào NPC Đội Trưởng Công Văn - Yến Phi Gia và chọn "Yến Phi Gia":

Bước 6: Sau khi dịch chuyển, bạn đang ở bản đồ mới - Yến Phi Gia. Hãy chọn địa điểm mà bạn muốn đến:


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.