Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua tang Bonus (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Con so may man (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (29/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Cập Nhật Mới

Cập Nhật Mới

Trang chủ / Cập Nhật Mới / [Mini - Update] Điều Phối Tính Năng 1Trang chủ / Cập Nhật Mới / ...

[Mini - Update] Điều Phối Tính Năng 1

23/11/2020

 THÔNG TIN CẬP NHẬT MỚI 
Ngày cập nhật : 10/06/2021

A. Cập nhật 

 1. Cập nhật BOSS map Yến Phi Gia : >>(click xem)<<

 2. Cập nhật Nhiệm vụ thưởng Công Thành Chiến : >>(click xem)<<

 3. Cập nhật Mật lệnh Hồi thành : >>(click xem)<<

 4. Cập nhật Tính năng xếp gọn : >>(click xem)<<

B. Tinh chỉnh

1. Bật Danh hiệu Võ huân :

+ Khóa lựa chọn cấp độ Võ huân (có thời hạn) sau khi đã lựa chọn cấp võ huân bất kỳ

2. Thế lực chiến : >>(click xem)<<

3. Phong Vân đại chiến : >>(click xem)<<

4.  Điều phối Bang hội :

+ Sửa lỗi thanh trượt cửa sổ Bang hội

5. Hiển thị trang bị (ảo ảnh) nữ :

+ Một số trang bị (ảo ảnh) Thăng Thiên 2 hiển thị hình dạng chuẩn khi nhân vật nữ mặc

6. Nhân vật Mai Liễu Chân :

+ Sửa lỗi hiển thị màu tóc Mai Liễu Chân khi thăng chức (2)

+ Sửa lỗi hiển thị màu sắc vũ khí Mai Liễu Chân đang mang

7. Kỹ năng chí mang Đàm Hoa Liên : >>(click xem)<<

8. Kỹ năng đặc thù Quyền Vương : >>(click xem)<<

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.