Giới thiệu sơ lược thông tin về cập nhật nhân vật Tử Hào & tinh chỉnh chức năng trò chơi