Giới thiệu sơ lược thông tin về cập nhật Phiên bản 15.2
Cập nhật mới (12/2019) cho một trải nghiệm trò chơi đầy thú vị !
Giới thiệu sơ lược thông tin về cập nhật nhân vật Tử Hào & tinh chỉnh chức năng trò chơi