Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Uu dai Nap 3 ngay (Thang 1)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Flash Sale] Mùng Gio To Hung Vuong (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Yen Phi Gia] Vong Quay May Man (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Chien Phuc Thong Che Su (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuõi sụ kien] Mùng Gio To Hung Vuong (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (04.2021)

Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Dzogame - Cập nhật mới

16/11/2020
Công Thành Chiến hay Đại Chiến Thiên Mã Cung là cập nhật mới nhất được săn đón trong Tháng 4/2021
12/11/2020
Giới thiệu sơ lược thông tin về cập nhật Thăng Thiên 5 & tinh chỉnh chức năng trò chơi
18/06/2020
Yulgang Hiệp Khách cập nhật mini-update vào tháng 06.2020
11/03/2020
Yulgang Hiệp Khách giới thiệu Phiên bản Thần thú (15.2)
05/12/2019
Cập nhật mới (12/2019) cho một trải nghiệm trò chơi đầy thú vị !
03/06/2019
Giới thiệu sơ lược thông tin về cập nhật nhân vật Tử Hào & tinh chỉnh chức năng trò chơi