less.watch();
Auto Cao Cấp - Long Cang Hồn
Trang Chủ / Cao Thủ / Auto Cao Cấp - Long Cang Hồn
20/07/2023

AUTO CAO CẤP - LONG CANG HỒN

Long Cang Hồn - là một chức năng Cao Cấp của Auto, có thể tự động hồi thành mua đơn dược, bán vật phẩm, tùy chọn nhặt đồ,.. sau đó quay trở lại vị trí bãi quái cũ.

- Để sử dụng chức năng này yêu cầu phải sử dụng vật phẩm Long Cang Hồn để tích hợp vào Auto.

Long Cang Hồn có thể mua trong Thương Thành DzoShop.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.