less.watch();
Tính năng Xóa Vật Phẩm
Trang Chủ / Cao Thủ / Tính năng Xóa Vật Phẩm
20/07/2023

TÍNH NĂNG XÓA VẬT PHẨM

Người chơi có thể tự xóa vật phẩm
thông qua tổ hợp phím ctrl alt và click vào vật phẩm muốn xóa

 Lưu ý :

      - Những đạo cụ đã gia công / hợp thành / cường hóa / nâng cấp đều không thể tự xóa bỏ
      - Những vật phẩm xóa bỏ theo hướng dẫn này sẽ không thể phục hồi lại


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 09/2021

- Cập nhật mới người chơi phải đứng trong khu vực NPC có trong danh sách phía dưới để có thể tự xóa vật phẩm.

Danh sách NPC cửa tiệm có thể xóa vật phẩm

Tên NPC Vị Trí
Vi Đại Bảo Huyền Bột Phái
Đao Kiếm Tiếu
Bình Thập Chỉ
Ngân Kiều Long
Kim Hương Ngọc
Hoa Hữu Khuyết 
Ôn Hiểu Dư
Thương Nhân Bí Mật
Bát Quái Lão Nhân
Tiểu Hương
Nhậm Nghi Văn
Liên Ly
Sơn Bích
Phương Tuấn Ích
Tiểu Lệ
Cung Chính Nghĩa
Kim Tiền Bộ Ốc
Thuyền Phu Tử (đi Lãnh Thổ Chiếm Đóng)
 
Sơn Bích, Thông Điển Quan Thị Trường Tiền Bạc
Lâm Nhật Phúc
Chiến Thần, Hùng Triết 
Vệ Thần, Hiền Triết
Thượng Quan Thiên
Huyết Trung Hiền
Thương Nhân Hàng Hóa Bạc Hóa Thi
Thương Nhân Hàng Hóa Bạc Chu Thi 
Thương Nhân Hàng Hóa Bạc Lý Thi
Thương Nhân Hàng Hóa Bạc Vương Thi
Thương Nhân Hàng Hóa Bạc Trương Thi
Thương Nhân Hàng Hóa Bạc Trác Thi 
 
Chân Ưng Thu Liễu Chính Quan
Tiêu Xuân Thủy
 
Chương Hàn Báo Thần Võ Môn
Lệnh Hồ Nhị Trung
Tạ Hiểu Phong
Dương Bất Phàm
Truyền Công Trường Lão Thượng Quan Âm
Thụ Giới Trường Lão Thượng Quan Huyền
 
Trương Tam Phong Bách Võ Quán
Long Ngạn Hổ
 
Lâm Lợi Bắc Hải Băng Cung
Liễu Hoa Yến
Kim Y Viên
Sử Môn Chính
Phù Dung 
Liễu Hoa Yến
Cung Đạo Chương
Trương Tư Uy
 
Vô danh Kiếm Môn  Phục Ma Động
 
Nhuế Hoa Lan Nam Lâm
Tây Hiểu Lam
Ngô Mạch Ngu
Tống Tinh Linh
Mỹ Hồng
 
Cẩm Đường Hổ Hạp Cốc
Vương Phòng
Mỹ Lâm
Thái Liên
Giang Vân Ích
Khương Đại Tráng
Bạch Chân Vu
Quách Tấn Huyền
Tống Cường
 
Cơ Quan Trang Tri Lối Đi Bí Mật
 
Thuyền Phu Tử Xích Thiên Giới
Hồng Thiên Quân
Sơn Đồng
Hắc Thiên Quân
Đội trưởng công văn - Yến Phi Gia
 
Biện Kì Doãn Yến Phi Gia
Thợ rèn Thôi Ông
Trương Húc Hinh
Mai Hương
Cựu Chấp Sự
Tống Ân Nguyên
 
Chân Ưng Huyền Tam Tà Quan
Lục Tiểu Hoàng
 
Chương Hàn Báo Liễu Thiên Đề Đốc Phủ
Tiêu Thập Nhị Lang
Đinh Đông Ha
Thượng Quan Hiểu Tiên
Phong Thanh Phiêu
Mộ Dung Hỏa
 
Long Ngạn Hổ Quán Trọ Tung Nguyệt
Chương Tử Nghi

 


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 07/2022 

- Cập nhật mới người chơi có 100 lượt tự xoá bỏ vật phẩm trong ngày mà không bắt buộc đứng trong khu vực NPC có trong danh sách.
- Khi tự xoá bỏ vật phẩm thành công sẽ trừ số lượt trong ngày

- Khi hết lượt tự xoá bỏ trong ngày người chơi có thể đứng trong khu vực có NPC trong danh sách phía trên để tiếp tục xoá bỏ vật phẩm.

- Lượt tự xoá bỏ vật phẩm sẽ làm mới sau (00:00) hằng ngày.

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.