less.watch();
Chế Tạo
Trang Chủ / Cao Thủ / Chế Tạo
17/08/2023

CHẾ TẠO

 Giới thiệu về hệ thống chế tạo:

Yulgang Hiệp Khách có 3 loại chế tạo, người chơi vào Thị Trường Tiền Bạc thông qua NPC Vi Đại Bảo tại Huyền Bột Phái đề tìm thầy học nghề.

  • Dạy chế tạo vũ khí - NPC Thương Nhân Trương Thi.
  • Dạy chế tạo trang bị - NPC Lâm Nhật Phúc.
  • Dạy chế tạo độc dược - NPC Thương Nhân Hóa Thi.

Cấp độ nghề nghiệp:

- Thông thạo cấp 1: Khi học kỹ năng chế tạo
- Thông thạo cấp 2: Khả năng chế tạo đạt từ 100 ~ 299 điểm
- Thông thạo cấp 3: Khả năng chế tạo đạt từ 300 ~ 599 điểm
- Thông thạo cấp 4: Khả năng chế tạo đạt từ 600 ~ 699 điểm
- Thông thạo cấp 5: Khả năng chế tạo đạt từ 700 ~ 749 điểm
- Thông thạo cấp 6: Khả năng chế tạo đạt từ 750 ~ 799 điểm
- Thông thạo cấp 7: Khả năng chế tạo đạt từ 800 ~ 849 điểm
- Thông thạo cấp 8: Khả năng chế tạo đạt từ 850 điểm

 Hướng dẫn chế tạo:

- Sau khi học nghề, mở Bảng chế tạo (phím tắt Ctrl+M) sẽ thấy giao diện chế tạo

- Tuỳ theo nghề nghiệp đã học mà người chơi sẽ đạt được những danh hiệu nghề nghiệp khác nhau và có thể chế tạo các vật phẩm khác nhau.


Hình ảnh minh họa

1/ Danh sách vật phẩm có thể chế tạo
2/ Chức năng phân giải vật phẩm để lấy nguyên liệu
3/ Đăng ký nguyên liệu để tiến hành chế tạo
4/ Chọn chế tạo vật phẩm của phái khác (nếu có, tùy theo nghề mà người chơi đã học)

- Khi trỏ chuột vào vật phẩm cần chế tạo sẽ hiện danh sách nguyên liệu, người chơi thu thập đầy đủ nguyên liệu sau đó chọn "Chế tạo" để tiến hành chế tạo và tăng cấp độ nghề 

 

 Hướng dẫn tìm nguyên liệu chế tạo:

1. Nghề chế tạo vũ khí

- Các loại thiết: có được khi phân giải vũ khí từ cấp 35 trở lên

- Ma trang sức: có được từ nghề Chế tạo trang bị (phần chế tạo nguyên liệu)

- Các loại thiết kết tinh: có được khi cường hóa vũ khí đã hợp thành 4 dòng (từ cấp 35 trở lên) và bị thất bại (có tỉ lệ)

- Thần đơn: có được từ nghề Chế tạo thuốc

- Các nguyên liệu khác: có được khi đánh quái

2. Nghề chế tạo trang bị

- Các loại Ma / Mao: có được khi phân giải Y phục, Ủng, Hộ thủ (từ cấp 35 trở lên)

- Vẫn thiết kim sa: có được từ nghề Chế tạo vũ khí (phần chế tạo nguyên liệu)

- Các nguyên liệu khác: có được khi đánh quái

3. Nghề chế tạo thuốc 

- Các loại thạch phương: có được khi phân giải Hàn ngọc thach, Kim cương thạch, Ngọc thuộc tính

- Máu và sâm: có thể mua từ NPC hoặc có được khi mở các loại hộp

 


 CẬP NHẬT PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 07/2022 

CHẾ TẠO BẢO ĐỊA CHÂU

Cập nhật hệ thống Chế tạo đặc biệt, hệ thống này có thể chế tạo trang bị Hỏa Long Châu

 

- Để chế tạo trang bị Hỏa Long Châu (Quý hiếm), nhân vật cần:

  •  Hạ gục chứng tích (Địa Ngục Hỏa Long) x200
  • 100% tỷ lệ thành công

- Hệ thống chế tạo đặc biệt không yêu cầu học nghề từ NPC hay điểm nghề nhất định

  • Hạ gục chứng tích (Địa Ngục Hỏa Long) nhận được khi hạ gục Địa Ngục Hỏa Long
  • Xem >>(thông tin chi tiết)<<

Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Sự Kiện Online Nhiều Nhận Quà Nhiều (04.2021) hình 20

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.