less.watch();
Nhiệm vụ lựa chọn Chính - Tà
Trang Chủ / Tân Thủ / Nhiệm vụ lựa chọn Chính - Tà
16/02/2023

THĂNG CHỨC LẦN 2: LỰA CHỌN CHÍNH - TÀ ?

----------------------

Lv35_Chinh_Ta.png

----------------------

Cấp 29:

1. Quyết định thời gian (cần làm để thăng chức lần 2)

- Nhận nhiệm vụ (NV): NPC Kim Hương Ngọc

- Hướng dẫn: đến trò chuyện cùng Môn Chủ Huyền Bột sau khi nhận nhiệm vụ.

- Phần thưởng: Thư ủy thác để lựa chọn giúp đỡ phái Chính hoặc Tà

----------------------

Level 35:

1. Xin thăng chức lần 2 - Chính hay Tà ?

>> Lựa chọn Chính phái <<

- Địa điểm thế lực: Liễu Chính Quan

- Nhận NV: Hoa Hữu Khuyết

- Hướng dẫn:

B1: Hạ gục Do Thám Cướp Biển thu thập 10 Hướng Dẫn Của Cướp Biển

B2: Trò chuyện Hoa Hữu Khuyết để nhận thư tiến cử Chính Phái.

B3: Đến Liễu Chính Quan

- Trả NV: Quan chủ Liễu Như

- Phần thưởng: gia nhập Chính Phái

>> Lựa chọn Tà Phái <<

- Địa điểm thế lực: Tam Tà Quan

- Nhận NV: Ôn Hiểu Dư

- Hướng dẫn:

B1: Hạ gục Cự Phủ Sơn Tặc thu thập mỗi con 10 Hướng Dẫn Của Côn Đồ

B2: Trò chuyện Ôn Hiểu Dư để nhận thư Tiến Cử Tà Phái.

B2: Đến Tam Tà Quan

- Trả NV: Quan chủ Sí Quyên

- Phần thưởng: gia nhập Tà Phái

undefined hình 6Lưu ý:

- Để có thể nhận nhiệm vụ thăng cấp tại Ôn Hiểu Dư / Hoa Hữu Khuyết, các hiệp khách phải tiến hành nâng hết điểm khí công.
- Các lớp nhân vật đặc biệt như Hàn Bảo Quân, Đàm Hoa Liên, Mai Liễu Chân, Tử Hào sẽ có chuỗi nhiệm vụ thăng chức riêng và không thể nhận các nhiệm vụ thăng chức của các lớp nhân vật thường. Ngoài ra, vì sử dụng vũ khí riêng nên họ cũng không thể làm nhiệm vụ "Thuê Vũ Khí"


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.