less.watch();
[DzoExpress] Hệ Thống Bưu Kiện Ký Gửi
Trang Chủ / Cao Thủ / [DzoExpress] Hệ Thống Bưu Kiện Ký Gửi
09/04/2024

 

Sau bảo trì 10/08/2023
Yulgang Hiệp Khách cung cấp hệ thống Bưu Kiện gửi hàng hoá tại Bát Quái Lão Nhân !!

DZO EXPRESS - HỆ THỐNG BƯU KIỆN KÝ GỬI

 Giới thiệu về DzoExpress:

- Hệ thống Bưu Kiện (Hệ thống Mail) là hệ thống mà các người chơi có thể ký gửi vật phẩm cho người chơi khác. 

- Có thể sử dụng Hệ thống Bưu Kiện tại NPC Bát Quái Lão Nhân tại thành Huyền Bột Phái.

 Cách sử dụng DzoExpress:


Hệ Thống Bưu Kiện được phát hành tại NPC Bát Quái Lão Nhân

(1) - Bưu phẩm /Tình Trạng: Người chơi có thể xem trạng thái và số lượng của các bưu kiện gửi đi / nhận được / có thể sử dụng
(2) - Nhận Hàng: Danh sách các bưu kiện nhận được từ người chơi khác.
(3) - Từ Chối: Danh sách các bưu kiện được hoàn trả khi người chơi khác không hài lòng về vật phẩm.
(4) - Chi Phí: Danh sách các bưu kiện chứa tiền vàng được người chơi khác nhận hàng và thanh toán.
(5) - GM: Danh sách các bưu kiện nhận được từ NPH (cập nhật tại các bản tin sau)
(6) - Gửi Mới (Làm Mới): làm mới trạng thái và số lượng của các bưu kiện gửi đi / nhận được / có thể sử dụng.
(7) - Gửi Đi: Dùng để gửi bưu kiện đến người chơi khác.


Giao diện hệ thống Bưu Kiện

  A. GỬI BƯU KIỆN


Giao diện Gửi Bưu Kiện tại NPC Bát Quái Lão Nhân


Cách thức thực hiện:

  • Người chơi đến thành Huyền Bột Phái và đến gặp NPC Bát Quái Lão Nhân, chọn "Sử dụng hệ thống mail"
  • Tại cửa sổ Bưu Kiện -> chọn mục "Gửi đi" ở góc phía dưới cùng của cửa sổ.
  • Nhập tên người nhận, nội dung, thả thả vật phẩm vào thư từ túi hành trang, nhập giá tiền vàng -> sau khi hoàn tất nhấn chọn "Gửi đi"
  • Chi phí gửi bưu kiện là 50,000 tiền vàng

  B. NHẬN BƯU KIỆN

Cách thức thực hiện:

  • Người chơi đến thành Huyền Bột Phái và đến gặp NPC Bát Quái Lão Nhân, chọn "Sử dụng hệ thống mail"
  • Người chơi có thể kiểm tra danh sách và trạng thái các bưu kiện tại mục Nhận Hàng / Từ Chối / Chi Phí / GM
  • Nhấn chọn bưu kiện muốn nhận trong danh sách phù hợp


Giao diện Bưu Kiện - Nhận Hàng

 

- Khi người chơi Nhận Bưu kiện, vật phẩm sẽ tự động được đưa vào Kho đồ của nhân vật.
- Nếu có tính phí (tiền vàng) cho vật phẩm trong bưu kiện, khi nhấp vào Nhận Hàng và nó sẽ tự động được chuyển đến người gửi dưới dạng bưu kiện Chi Phí.
- Tuy nhiên nếu người chơi không có đủ số tiền tương ứng với số tiền chi phí đính kèm trong bưu kiện thì không thể nhận được vật phẩm.


Giao diện Bưu Kiện - Chi Phí

Nếu không ưng ý hoặc gửi nhầm vật phẩm, bấm Từ Chối để hoàn trả lại cho người gửi.


Giao diện Bưu Kiện - Từ Chối

 

Lưu ý:

- Bưu kiện Nhận Hàng gửi đi chưa được kiểm tra bởi người nhận sẽ tự động được gửi lại đến người gửi sau 01 ngày. 
- Bưu kiện Từ Chối/Chi Phí chưa xác nhận bởi người chơi sẽ tự động bị xóa sau 10 ngày kể từ ngày bưu kiện được giao.
- Các bưu kiện được gửi bởi NPH không thể được trả lại và sẽ bị xóa sau 14 ngày kể từ ngày bưu kiện được giao.
- Đối với việc trao thưởng sự kiện qua bưu phẩm từ GM chỉ áp dụng cho các sự kiện tặng vật phẩm. Không áp dụng với các sự kiện khác liên quan đến cường hoá/thăng cấp trang bị, kinh nghiệm, điểm kỹ năng, võ huân, võ hoàng,... 

Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Sự Kiện Online Nhiều Nhận Quà Nhiều (04.2021) hình 20

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.