less.watch();
Bảo Hiểm Vật Phẩm
Trang Chủ / Bảo Mật / Bảo Hiểm Vật Phẩm
18/07/2023

DỊCH VỤ BẢO HIỂM VẬT PHẨM

II/ Bảo Hiểm Vật Phẩm Là Gì ?

Bảo hiểm vật phẩm bao gồm:

- Khóa vật phẩm: không thể giao dịch, vứt bỏ, phân hủy, bán vào shop NPC, cất kho riêng, kho pet

- Mở khóa vật phẩm: trở về tình trạng ban đầu của vật phẩm trước khi khóa bảo hiểm

Bảo hiểm vật phẩm đối với: tất cả các vật phẩm nhân vật đang mang trên người (bao gồm trang bị chính và trang bị phụ)

II/ Đăng Ký Bảo Hiểm Vật Phẩm

 Bước 1: Gửi hỗ trợ tại >>[Cổng hỗ trợ]<< chọn Chủ đề [Vấn đề khác]

 Bước 2: Mang vật phẩm cần khóa (mở khóa) bảo hiểm trên người và cung cấp đầy đủ thông tin theo mẫu:

➽ Tên vật phẩm muốn khóa bảo hiểm
➽ Thuộc tính vật phẩm muốn khóa bảo hiểm : tất cả các thông tin hợp thành, cường hóa, thuộc tính khác đang có trên vật phẩm (không bao gồm tác dụng của vật phẩm / hiệu ứng hỗ trợ thêm)
➽ Hình chụp có trỏ chuột vào vật phẩm : hiển thị đầy đủ thông tin thuộc tính của vật phẩm

► Bước 3: Nạp phí bảo hiểm vật phẩm sau khi nhận được phản hồi xác nhận thông tin hợp lệ từ bộ phận hỗ trợ:

- Phí bảo hiểm tính trên 1 lần bảo hiểm (khóa / mở khóa)
- Phí bảo hiểm chỉ yêu cầu nạp @DzoCash , không yêu cầu tiêu hết số @DzoCash nạp vì vậy người chơi có thể tùy ý sử dụng số @DzoCash này trong game

Ví dụ:
  - Nạp phí bảo hiểm (1,000@DzoCash) và yêu cầu dịch vụ khóa bảo hiểm với tất cả các vật phẩm đang mang trên người
 (cùng 1 yêu cầu)
  - Nạp phí bảo hiểm (1,000@DzoCash) và yêu cầu dịch vụ mở khóa bảo hiểm với tất cả các vật phẩm đang mang trên người (1 yêu cầu khác)

Cùng tham gia bảo hiểm vật phẩm để bảo vệ an toàn cho vật phẩm VIP tránh thất thoát do xóa nhầm hay trường hợp mất quyền kiểm soát tài khoản tạm thời

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.