less.watch();
[Trải nghiệm] Tổ đội cho Người chơi cũ
Trang Chủ / Cao Thủ / [Trải nghiệm] Tổ đội cho Người chơi cũ
20/07/2023

(TRẢI NGHIỆM) TỔ ĐỘI CHO NGƯỜI CHƠI CŨ

NGƯỜI CHƠI CŨ QUAY LẠI
Tài khoản đủ điều kiện Người chơi cũ quay lại có cơ hội nhận trải nghiệm thú vị

- ID con (DZxxx/SNxxx) không có nhân vật nào đăng nhập trong 90 ngày
- Thời gian 90 ngày được tính liên tục từ thời điểm đăng nhập gần nhất
- Khi đăng nhập trò chơi sẽ nhận được Danh hiệu Cựu chiến binh tái xuất (14 ngày)

(áp dụng cho 4 nhân vật / máy chủ
không bao gồm xóa nhân vật cũ bất kỳ và tạo lại)

__LỢI ÍCH CHO NGƯỜI CHƠI CŨ QUAY LẠI__

A. Cộng hưởng lợi ích: Nhân vật có hiển thị biểu tượng Người chơi cũ sẽ nhận được lợi ích đặc biệt trong Cộng đồng

  - Khi Tổ đội với Người chơi cũ

Những Người chơi trong tổ đội sẽ nhận hiệu ứng Hoan nghênh Cựu chiến binh

   - Khi Tổ đội với Người chơi cũ quay lại : 

Những Người chơi trong tổ đội đồng thời nhận hiệu ứng Chào mừng Tân chiến binh & Hoan nghênh Cựu chiến binh

B. Đặc trưng lợi ích: Trải nghiệm đặc biệt này chỉ duy trì trong 14 ngày kể từ thời điểm đăng nhập trò chơi lần đầu

 
(Lợi ích chỉ duy trì trong Tổ đội)

► Chào mừng Tân chiến binh: tăng 20% exp , tăng 20% kỹ năng 
► Hoan nghênh Cựu chiến binh : tăng 20% exp , tăng 20% kỹ năng 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.