less.watch();
Thức Tỉnh Tứ Linh
Trang Chủ / Cao Thủ / Thức Tỉnh Tứ Linh
20/07/2023

THỨC TỈNH TỨ LINH

I/ HẠ CẤP TẬP HỒN THẠCH

- Hạ cấp Tập Hồn Thạch được dùng để hợp thành vào Vũ Khí tăng 8 điểm tấn công/giai đoạn và Y Phục tăng 8 điểm phòng thủ/giai đoạn.

- Mỗi món Vũ Khí/Y phục tăng cao nhất 5 giai đoạn.

- Hạ cấp Tập Hồn Thạch có 2 loại nhưng tác dụng như nhau:

 1.  Hạ cấp Tập Hồn Thạch: Được chế tạo từ nghề dược.
 2.  Thiên Nhiên Hạ cấp Tập Hồn Thạch: Rớt từ quái

- Cách thức hợp thành:

 1. Click phải vào Hạ cấp Tập Hồn Châu khi đứng gần Đao Kiếm Tiếu Huyền Bột Phái.
 2. Cho Vũ Khí/Y Phục vào bảng hợp thành.
 3. Cho Phúc Vận Phù nếu muốn tăng tỉ lệ thành công.
 4. Chọn Đồng ý và chờ kết quả (thành công lên 1 giai đoạn, thất bại không mất trang bị).

 

 

II/ KỲ NGỌC THẠCH VÀ TRUNG CẤP TẬP HỒN THẠCH

- Kỳ Ngọc Thạch kết hợp với Trung cấp Tập Hồn Thạch để thức tỉnh Vũ khí/Y phục.

- Kỳ Ngọc Thạch được chia thành Sơ cấp - Trung cấp:

 •  Sơ cấp Kỳ Ngọc Thạch
 •  Trung cấp Kỳ Ngọc Thạch

- Sơ cấp Kỳ Ngọc Thạch có một trong những thuộc tính sau:

 • Tăng cường Tâm.
 • Tăng cường Khí.
 • Tăng cường Thể.
 • Tăng cường Hồn.
 • Tăng cường "Giai đoạn".

- Trung cấp Kỳ Ngọc Thạch có một trong những thuộc tinh sau:

4 loại thuộc tính chỉ hợp thành vào Vũ khí:

 • Phẫn Nộ: Xác suất xuất hiện 20% sát thương.
 • Phục Cửu: Xác suất giảm 1/3 HP (chỉ tác dụng trên quái).
 • Hấp Hồn: Xác suất tăng gấp đôi tỉ lệ hút hồn.
 • Kỳ Duyên: Xác suất tăng x2 kinh nghiệm.

3 loại thuộc tính chỉ hợp thành vào Y phục:

 • Hỗn Nguyên: Xác suất giảm 1/2 sát thương võ công khi bị tấn công.
 • Di Tinh: Khi bị quái tấn công có xác suất nhận được trạng thái bất tử trong 3s.
 • Hộ Thể: Khi bị quái tấn công có xác suất chuyển sát thương nhận vào thành năng lượng (MP).

- Cách thức hợp thành:

 1. Click phải vào Trung cấp Tập Hồn Châu khi đứng gần Đao Kiếm Tiếu Huyền Bột Phái.
 2. Cho Vũ Khí/Y Phục vào bảng hợp thành.
 3. Cho Kỳ Ngọc Thạch Sơ cấp hoặc Trung cấp vào bảng hợp thành.
 4. Cho Phúc Vận Phù nếu muốn tăng tỉ lệ thành công.
 5. Chọn Đồng ý và chờ kết quả (thất bại không mất trang bị).

 

III/ HỆ THỐNG TỨ LINH

- Thức tỉnh sức mạnh của Tứ Linh trên Huyền Vũ - Chu Tước - Thanh Long - Bạch Hổ trên Vũ Khí/Y phục.

- Sau khi thức tỉnh trang bị, nhân vật sẽ có hiệu ứng phát sáng.

- Linh hồn thạch có thể được chế tạo từ nghề dược hoặc mua từ Dzoshop.

 

 

IV/ CHẾ TẠO

- Tập Hồn Thạch và Linh Hồn Thạch được chế tạo bởi nghề được

- Sơ cấp Tập Hồn Thạch cần nguyên liệu:

 • Hồn Kết Tinh (Hạ cấp) x50.
 • Hồn Kết Tinh (Trung cấp cấp) x40.
 • Hồn Kết Tinh (Thượng cấp) x30.
 • Thần đơn (Chuyển chức 2) x20.
 • Cường hóa thạch x10.

- Trung cấp cấp Tập Hồn Thạch cần nguyên liệu:

 • Hồn Kết Tinh (Hạ cấp) x100.
 • Hồn Kết Tinh (Trung cấp cấp) x80.
 • Hồn Kết Tinh (Thượng cấp) x60.
 • Thần đơn (Chuyển chức 2) x20.
 • Thần đơn (Chuyển chức 3) x20.
 • Thần đơn (Chuyển chức 4) x20.
 • Cường hóa thạch x20.

- Linh Hồn Thạch cần nguyên liệu:

 • Hồn Kết Tinh (Hạ cấp) x40.
 • Hồn Kết Tinh (Trung cấp cấp) x50.
 • Hồn Kết Tinh (Thượng cấp) x100.
 • Cường hóa thạch x50.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.